Αγγλικά → Ελληνικά - work

προφορά
ουσ. δουλειά, εργασία, έργο
ρήμ. εργάζομαι, κατεργάζομαι, δουλεύω, λειτουργώ

Αγγλικά → Αγγλικά - work

προφορά
n. labor; task; profession; occupation; vocation; place of work; creation; deed; action; effort
v. labor; act; operate; activate; process; succeed; cause; manage; solve; advance with difficulty
adj. of labor

Αγγλικά → Γαλλικά - work

προφορά
n. travail; ouvrage, besogne, tâche; profession; activité; lieu de travail; le fait de tendre la main; création; oeuvre; action; effort
v. travailler; fonctionner; aller; marcher; occasionner; faire travailler, faire fonctionner; diriger; résoudre; progresser difficilement
adj. de travail

Αγγλικά → Γερμανικά - work

προφορά
n. Arbeit, Tätigkeit; Beruf; Handwerk; Werk; Leistung; Arbeitsplatz
v. arbeiten; bearbeiten; funktionieren, Dienst machen; schaffen; erbringen; leisten; wirken; laufen (Maschine); bedienen, betätigen
adj. arbeits-

Αγγλικά → Ινδονησιακά - work

προφορά
n. kerja, kerjaan, pekerjaan, usaha, hasil kerja, karya, reka, tindak, amal, faal
v. bekerja, jadi, berjalan, menjalankan, jalan, mengerjakan, mengolah, mengusahakan, meramas-ramas, menyebabkan, menyelesaikan

Αγγλικά → Ιταλικά - work

προφορά
s. lavoro; attività, opera; impiego, occupazione; esecuzione, fattura, lavorazione; pezzo da lavoro, pezzo in lavorazione; (Mil) fortificazione, opera fortificata; (Minier) minerale grezzo
v. lavorare, svolgere un'attività, fare un lavoro; funzionare, essere in funzione, andare; essere efficace, riuscire; avanzare con difficoltà
agg. lavorativo

Αγγλικά → Πολωνικά - work

προφορά
n. praca, robota, energia, zadanie, dzieło, działanie, twór, utwór, robótka ręczna, fabryka czegoś, czynność, wytwór, dekoracja
v. pracować, robić, udać się, obrabiać, działać, oddziaływać, funkcjonować, chodzić, skutkować, realizować, dokonać, fermentować, wykrzywiać się, rozwiązać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - work

προφορά
s. trabalho; profissão; reino; ocupação; local de trabalho; criação; ato; esforço
v. trabalhar; agir; funcionar; causar; organizar; resolver; desenvolver-se; operar; realizar; investigar
adj. de trabalho

Αγγλικά → Ρουμανικά - work

προφορά
n. muncă, lucru, ocupaţie, treabă, îndeletnicire, activitate, preocupare, trudă, slujbă, cultivare a pământului, acţiune, funcţiune, funcţionare, operaţie, faptă, chestiune, lucrare, operă, lucrare: lucrări de fortificaţii {mil.}, lucrare: lucrări publice, prelucrare mecanică, construcţii, uzină, fabrică, fort, mecanism, maşinărie, ornamentaţie
v. lucra, munci, avea de lucru, activa, fi în activitate, fi ocupat, face, merge, prelucra, trata, cultiva pământul, funcţiona, executa, umbla, fabrica, confecţiona, meşteri, acţiona, face să muncească, administra, fi în mişcare, mişca, pune în mişcare, deplasa, manevra, aduce la, influenţa, amesteca, conduce o acţiune, elabora, exploata
v. câştiga prin muncă, introduce puţin câte puţin, izbuti, reuşi, pătrunde cu greu, fermenta, avea efect {med.}, fi eficace, broda, coase, tricota, ţese, împleti
a. Lucrător

Αγγλικά → Ρωσικά - work

προφορά
с. работа, труд, дело, занятие; общественные работы; вещь, произведение, сочинение; действие, поступок, дела, деяния; рукоделие, шитье, вышивание; обработка; строительные работы; механизм; технические сооружения; брожение
г. работать, трудиться; быть специалистом; действовать; приводить в действие, приводить в движение; оказывать действие; разрабатывать, прорабатывать; отделывать, обрабатывать
прил. труд

Αγγλικά → Ισπανικά - work

προφορά
s. trabajo, faena, labor, obra, tarea; composición, pieza; empleo
v. trabajar, currar, faenar, laborar; operar, andar, funcionar, marchar, obrar; surtir efecto, dar efecto; procesar
adj. de trabajo, de obra, laboral

Αγγλικά → Τουρκικά - work

προφορά
f. çalışmak, çabalamak, iş yapmak, işlemek, işletmek; işe yaramak; başarılı olmak; etkili olmak; meşgul olmak; seğirmek; oynamak; mayalanmak; oynatmak; koparmak (para); sızdırmak (para)
i. iş, meşguliyet, çalışma, işyeri, görev; yapıt, eser, emek; işleme

Αγγλικά → Ουκρανικά - work

προφορά
n. робота, праця, труд, діло, посада, заняття, дія, вчинок, виріб, продукція, твір, творіння, рукоділля, вишивка, обробка, служба
v. працювати, робити, трудитися, служити, діяти, рух: приводити в рух, рухатися, відробляти, використовувати, виманювати, рукоділля: займатися рукоділлям, обробляти, спричиняти, творити, виманити, спрацьовуватися
a. робітний

Αγγλικά → Ολλανδικά - work

προφορά
zn. werk; arbeid; beroep; werkplaats; handenarbeid; arbeid; handeling; inspanning
ww. werken; arbeiden; aan het werk zetten; lopen, functioneren; veroorzaken; leiden; oplossen; langzaam vooruit komen
bn. van het werk

Αγγλικά → Αραβικά - work

προφορά
‏عمل، شغل، مهمة، مهنة، مصنع، كتاب، أثر، قطعة الشغل، رغوة، الأجزاء العاملة، أثر أدبي، نتيجة، إضطهاد، تعذيب‏
‏عمل، فعل، حدث، حول، أعد من طريق التحويل، أدار، حل مسألة، شغل، سدد من طريق العمل، أحرز مكانة، إحتال، أثار، إشتغل‏
‏خاص بالعمل، نستخدم في العمل‏

Αγγλικά → Κινεζικά - work

προφορά
(名) 工作, 职业, 劳动
(动) 工作, 做, 劳动; 使工作, 开动, 使转动

Αγγλικά → Κινεζικά - work

προφορά
(名) 工作, 職業, 勞動
(動) 工作, 做, 勞動; 使工作, 開動, 使轉動

Αγγλικά → Χίντι - work

προφορά
n. कृत्य, कृति, मज़दूरी, चेष्टा
v. काम करना, चलाना, चालू करना, ढालना, बनाना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - work

προφορά
(形) 仕事用の; 労働用の
(動) 働く; 勤める; 作動する; 動く; 活動させる; 加工する; うまくいく; 経営する; 解決する; 進行する; 効く; 勉強する
(名) 労働; 仕事; 職業, 職; 職種; 職場; 創造; 行為; 行動; 努力; 勉強

Αγγλικά → Κορεατικά - work

προφορά
명. 노동; 임무; 직업; 일;직장; 창작물; 실행; 행동; 노력
동. 노동하다; 행동하다; 운행하다; 작동하다; 진행하다; 성공하다; 야기하다; 해결하다; 어렵게 진행되다
형. 일하는

Αγγλικά → Βιετναμικά - work

προφορά
n. việc làm, công việc, tác phẩm
v. làm việc, bắt người nào làm việc


Χρονοι ρηματων

Present participle: working
Present: work (3.person: works)
Past: worked
Future: will work
Present conditional: would work
Present Perfect: have worked (3.person: has worked)
Past Perfect: had worked
Future Perfect: will have worked
Past conditional: would have worked
© dictionarist.com