Ολλανδικά → Αγγλικά - wezen

προφορά
v. be
n. being, creature, essence, existence, quintessence, substance, entity, gist
n. orphan

Ολλανδικά → Γαλλικά - wezen

προφορά
1. (essentie) caractère (m); cours (m); tournure (f)
2. (levend wezen) créature vivante; être (m)
3. (schepsel) être (m); créature (f)


dictionary extension
© dictionarist.com