Αγγλικά → Ελληνικά - union

προφορά
ουσ. συνένωση, ένωση, συντεχνία

Αγγλικά → Αγγλικά - union

προφορά
n. act of uniting; unification or two or more parties (i.e. countries, states, companies, people, etc.); workers' association; federation; amalgamation; marriage; reproductive coupling; device which fits two pieces together
n. union, society, league, association, federation, amalgamation
n. union, unity; association, conjunction

Αγγλικά → Γαλλικά - union

προφορά
n. union, syndicat

Αγγλικά → Γερμανικά - union

προφορά
[Union] n. Union, Nordstaaten während des Amerikanischen Bürgerkriegs; bewaffnete Truppen der Nordstaaten während des Amerikanischen Bürgerkriegs; Vereinte Nationen
n. Union, Vereinigung

Αγγλικά → Ινδονησιακά - union

προφορά
n. penyatuan, perpaduan, penghimpunan, serikat, koperasi, uni, serikat sekerja, perkawinan

Αγγλικά → Ιταλικά - union

προφορά
s. unione, associazione, lega, alleanza; sindacato, organizzazione sindacale; (Univ) circolo universitario; sede del circolo universitario; matrimonio; armonia, accordo, concordia; (Mecc) raccordo

Αγγλικά → Πολωνικά - union

προφορά
n. zrzeszenie, zjednoczenie, połączenie, wspólnota, związek, unia, harmonia, kombinacja, klub, złącze, złączka

Αγγλικά → Πορτογαλικά - union

προφορά
s. união, sindicato

Αγγλικά → Ρουμανικά - union

προφορά
n. unire, uniune, unitate, alianţă, acord, bună înţelegere, coaliţie, coalizare, asociaţie, înfrăţire, sindicat, căsătorie, racord {tehn.}
a. sindical, unional

Αγγλικά → Ρωσικά - union

προφορά
с. союз, объединение; единение, согласие; смычка; брачный союз; студенческий клуб; ниппель; штуцер, муфта

Αγγλικά → Ισπανικά - union

προφορά
s. unión, acopladura, acoplamiento, cohesión, combinación, conexión, engazo, enlace, enlazamiento, fusión, unificación; alianza, asociación, coalición, confederación, gremio, liga, mancomunidad

Αγγλικά → Τουρκικά - union

προφορά
i. birlik, sendika, evlilik, kavuşma, birleşme, bilezik (boru), darülaceze, vida yuvası, ittifak, dernek

Αγγλικά → Ουκρανικά - union

προφορά
n. з'єднання, союз, унія, асоціація, злука, об'єднання, спілка
a. союзний

Γαλλικά → Αγγλικά - union

προφορά
(f) n. union, unity; association, conjunction

Γερμανικά → Αγγλικά - union

προφορά
n. act of uniting; unification or two or more parties (i.e. countries, states, companies, people, etc.); workers' association; federation; amalgamation; marriage; reproductive coupling; device which fits two pieces together

Αγγλικά → Ολλανδικά - union

προφορά
zn. verbond, vereniging

Γαλλικά → Γερμανικά - union

προφορά
n. vereinigung, union, einheit, einigkeit

Γαλλικά → Ιταλικά - union

προφορά
1. (général) fusione (f); unione (f) 2. (organisation) alleanza (f); unione (f); organizzazione (f); associazione (f); lega (f); società {invariable}
3. (action) unione (f); armonia (f) 4. (politique) unione (f)
5. (combinaison) combinazione (f); unione (f); associazione (f)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - union

προφορά
1. (général) coalescência (f) 2. (organisation) aliança (f); liga (f); organização (f); associação (f); sociedade (f)
3. (action) união (f) 4. (politique) união (f)
5. (combinaison) combinação (f); união (f); junção (f); mistura (f)

Γαλλικά → Ρωσικά - union

προφορά
n. единение (f), союз (f), ассоциация (f), объединение (f), соединение (f), слияние (f), соединение штуцерное (тех.) (f)
a. всесоюзный

Γαλλικά → Ισπανικά - union

προφορά
1. (général) fusión (f); unión (f) 2. (organisation) alianza (f); unión (f); organización (f); asociación (f); sociedad (f); liga (f)
3. (action) unión (f) 4. (politique) unión (f)
5. (combinaison) combinación (f); unión (f); composición (f); conjunción (f); mezcla (f)

Γαλλικά → Τουρκικά - union

προφορά
[la] birleşme, birleştirme; birlik; evlenme

Γερμανικά → Γαλλικά - union

προφορά
n. union (f)

Γερμανικά → Ιταλικά - union

προφορά
n. unione (f)

Γερμανικά → Ρωσικά - union

προφορά
n. союз (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - union

προφορά
n. unión (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - union

προφορά
i. birlik (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - union

προφορά
1. (général) samensmelting (f) 2. (organisation) bond (m); vereniging (f); bondgenootschap (n); alliantie (f); associatie (f); genootschap (n); liga (m/f)
3. (action) verenigen (n); verbinding (f) 4. (politique) unie (f); verbond (n)
5. (combinaison) combinatie (f); verenigen (n); verbinden (n)

Γερμανικά → Ολλανδικά - union

προφορά
unie

Αγγλικά → Αραβικά - union

προφορά
‏الاتحاد، إتحاد، توحيد، نقابة عمال، شمل إتحاد، رمز الإتحاد، زواج، وصيلة‏
‏نقابي، إتحادي‏

Αγγλικά → Κινεζικά - union

προφορά
(名) 联盟, 工会, 结合

Αγγλικά → Κινεζικά - union

προφορά
(名) 聯盟, 工會, 結合

Αγγλικά → Χίντι - union

προφορά
n. यूनियन, मिलाप, संघ, संयोजन, एकता, युक्ति, संघटन, संभव, संश्रय, मिलन, गण

Αγγλικά → Ιαπωνικά - union

προφορά
(名) 結合, 団結; 統合, 統一(国, 州, 会社, 人など); 労働者の組織; 連邦政府; アメリカ合衆国; 合併; 結婚; 関連付け; 接合
(名) 米国の南北戦争時の北部の州; 米国の南北戦争時の北軍; 米国

Αγγλικά → Κορεατικά - union

προφορά
명. 결합, 합동, 합병; 두개 이상의 단체 또는 개인의 결합; 노동조합; 연합; 부부사이, 결혼; 접합관

Αγγλικά → Βιετναμικά - union

προφορά
n. sự thống nhứt, hợp nhứt, liên hiệp, nghiệp đoàn công nhân

Γερμανικά → Κινεζικά - union

προφορά
[die]联盟。联邦。工会。


© dictionarist.com