Πορτογαλικά → Αγγλικά - unido

προφορά
adj. connected, linked, clannish, conjoint, wedded

Ισπανικά → Αγγλικά - unido

προφορά
adj. united, joined, joint, adjoined, amaloamated

Πορτογαλικά → Γαλλικά - unido

προφορά
1. (geral) uni; unifié 2. (relacionamento) étroitement uni; très proche
3. (esforço) collectif; d'ensemble; commun; uni; conjoint 4. (objetos) joint; raccordé
5. (associado) associé; affilié; adjoint; lié; d'ensemble

Ισπανικά → Γαλλικά - unido

προφορά
1. (general) uni; unifié 2. (conexión) relié; connecté
3. (carta) ci-joint; inséré 4. (esfuerzo) collectif; d'ensemble; commun; uni; conjoint
5. (objetos) joint; raccordé 6. (asociado) associé; affilié; adjoint; lié; d'ensemble

Ισπανικά → Γερμανικά - unido

προφορά
a. verbunden, gekoppelt, vereint, einig

Ισπανικά → Ρωσικά - unido

προφορά
adj. единый, связанный, объединенный

Ισπανικά → Κορεατικά - unido

προφορά
adj. 합병한, 단결한, 연결된, 결합한


dictionary extension
© dictionarist.com