Γερμανικά → Αγγλικά - ungehemmt

προφορά
adj. uninhibited, unrestrained; unhindered, unrestricted; without restraint, in an unstoppable manner

Γερμανικά → Γαλλικά - ungehemmt

προφορά
adj. débridé, libéré, retenue: sans retenue

Γερμανικά → Ιταλικά - ungehemmt

προφορά
adj. inibito: non inibito

Γερμανικά → Ρωσικά - ungehemmt

προφορά
adj. нестеснительный, непринужденный, вольный, безудержный, развязный
adv. вольно, безудержно

Γερμανικά → Ισπανικά - ungehemmt

προφορά
adj. desenfrenado, libre, desembarazado
adv. traba: sin trabas, libremente


© dictionarist.com