Αγγλικά → Ελληνικά - turn

προφορά
ουσ. γύρος, σειρά, στρίψιμο, στροφή, τροπή
ρήμ. τορνεύω, τρέπομαι, τρέπω, στρίβω, στρέφω, γυρίζω

Αγγλικά → Αγγλικά - turn

προφορά
n. rotational movement; change of direction or position; change in condition; opportunity or responsibility for action which is given in order; mold for casting; period of action; action performed; purpose, goal; disposition; short walk or ride
v. rotate something; be rotated; change position; change direction; change condition; become; cause to become; become disloyal; make hostile; become hostile; make nauseated or dizzy; release, send away; ferment
n. turn curve

Αγγλικά → Γαλλικά - turn

προφορά
n. tour; tournant; virage, occasion; action; objectif
v. tourner, virer, retourner,détourner

Αγγλικά → Γερμανικά - turn

προφορά
n. Drehung; Kurve; Wende; Gelegenheit; Ziel
v. drehen; wenden

Αγγλικά → Ινδονησιακά - turn

προφορά
n. balingan, putaran, belit, belokan, belok, gelung, peralihan, perubahan, pertukaran, lingkaran, belitan, giliran, perjalanan, ciri khas, bakat, bentuk, jasa, kebaikan
v. memulas, memalingkan, memutar, memutarkan, mengisarkan, mengedarkan, memperedarkan, mengolak, berputar, berkisar, berpendar, berolak, membalik, membalikkan, berbalik, mengarahkan, membelokkan, berbelok, membelok, mengelok, menikung, membengkok, mengalihkan, memengkol, berliku
v. menunjukkan, mengubah, merubah, berubah, bertukar, memikir, memikirkan, menukarkan, menguangkan, memasamkan, asam: menjadi asam, mengolah, menauntukan, mempertauntukan, mengenakan, menginjak, tergantung, bergantung, menyerang

Αγγλικά → Ιταλικά - turn

προφορά
s. giro, girata, torsione, volta; svolta, svoltata; curva, curvatura; andamento, corso, piega, tendenza, indirizzo; cambiamento, mutamento; turno; giretto, passeggiatina, due passi; forma; virata
v. girare, rotare; voltare, spostare, volgere; far svoltare; capovolgere, rivoltare, rovesciare; mandare; dirigere, rivolgere; deviare, distogliere, sviare; volgere altrove; mutare, convertire

Αγγλικά → Πολωνικά - turn

προφορά
n. obrót, przekręcanie, numer, punkt zwrotny, przemiana, zwój, zwrot, skręt, przekręcenie, usposobienie, przechadzka, kolej, kolej na kogoś, łuk, kolano rzeki, przełom
v. obracać, zakręcać, kręcić, obracać się, podkręcać, zwracać, przekręcać, pokręcić, natoczyć, toczyć, obchodzić, blokować, wykręcać się, zbaczać, zwarzyć, nicować, warzyć się, skierować, mijać, zmieniać się, stać się, toczyć na tokarce, obrócić, obrócić się, zakręcić, podkręcić, zwrócić, przekręcić, pokręcać, obejść, zboczyć, skierowywać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - turn

προφορά
s. giro, volta; chance; objetivo; atividade
v. girar, virar; voltar

Αγγλικά → Ρουμανικά - turn

προφορά
n. învârtire, învârtitură, tur, turnură, rotire, cot, înconjur, ocol, curbă, cârmeală, rotaţie, viraj, schimbare de direcţie, cotitură, întorsătură {fig.}, meandru, şerpuitură, moment {med.}, criză {med.}, întoarcere {mil.}, şoc nervos, modificare, transformare, variaţie, înclinaţie, talent, plimbare scurtă, rând, serviciu, scop, intenţie
n. emoţie {fam.}
v. învârti, răsuci, roti, învârti: se învârti, suci, face să se întoarcă, coti, întoarce, răsturna, întoarce: se întoarce, răsturna: se răsturna, abate din drum, atenţie: a-şi îndrepta atenţia, sfredeli, întoarce privirea, schimba, muta: se muta, traduce în altă limbă, strica: se strica, strunji, abate

Αγγλικά → Ρωσικά - turn

προφορά
с. оборот, поворот, изгиб, излучина, отклонение от прежнего направления, перемена, изменение, поворотный пункт, виток, вираж, черед, очередь, выход, очередной номер программы, сценка, интермедия, короткая прогулка, короткий период деятельности, рабочая смена, склад, отличительная черта
г. поворачивать, поворачиваться, обертываться, оборачивать, заворачивать, вращать, вертеть, вращаться, вертеться, покрутиться, переворачивать, ворочать, переворачиваться, повертывать, повертываться, направлять
повернуть, поворотить, поворотиться, свернуть, огибать, обходить, точить, обтачивать, обточить, оттачивать

Αγγλικά → Ισπανικά - turn

προφορά
s. vuelta, giro, viraje, vuelco; turno, tanda, vez; recodo, ángulo, curva, desviación, retortero; oportunidad, chance; inclinación, tendencia; susto, sobresalto
v. cambiar de dirección, dar vuelta, doblar, girar, hacer un giro, revolver, rotar, tornar, versar, virar; dar vueltas, dar vuelta a, hacer girar, hacer virar, volverse, hacerse; poner

Αγγλικά → Τουρκικά - turn

προφορά
f. çark etmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, vazgeçirmek, bulandırmak, etkilemek, dönüştürmek, atlatmak, dönmek, geçmek, olmak, sapmak, burkmak, bozulmak, ekşimek, dönüşmek, perende atmak, ters dönmek
i. dönüş, dönme, nöbet, sıra, sapma, değişme, değişim, eğilim, amaç, dönüm, sarım, düşünce tarzı, davranış, muamele, fırsat, şekil, korkutma

Αγγλικά → Ουκρανικά - turn

προφορά
n. оберт, поворот, зміна напряму, виток, черга, послуга, здібність, заверт, заворот, зворот, наворот, поверт
v. повертати, повертатися, обертати, обертатися, прямувати, відхилятися, викручувати, завертати, завертатися, крутити, крутитися, повернути, скеровувати, точити

Ρουμανικά → Αγγλικά - turn

n. tower, spire, turret, castle

Αγγλικά → Ολλανδικά - turn

προφορά
zn. draai, bocht; beurt; ommekeer
ww. draaien; omslaan; omkeren; worden; veranderen; omzetten; wenden

Γερμανικά → Γαλλικά - turn

προφορά
adj. gymnastique

Γερμανικά → Ιταλικά - turn

προφορά
adj. ginniche

Γερμανικά → Ισπανικά - turn

προφορά
adj. gímnico

Αγγλικά → Αραβικά - turn

προφορά
‏تقلب، نوبة مرض، دور، منعطف، ميل، تحول، دورة حراسة، دوار، إنعطاف، جولة، نوبة، أزمة، خرط، صفة مميزة، طريقة في التعبير، صفقة، تغير‏
‏حرك، غير، إستدار، قدم خدمة، تقلب، حام حول، إنعطف، رجع، إنحرف، قلب، حول، تخلص من، لوى‏

Αγγλικά → Κινεζικά - turn

προφορά
(名) 转动, 转变方向, 旋转
(动) 旋转, 转动, 转弯; 转动, 朝向, 转弯

Αγγλικά → Κινεζικά - turn

προφορά
(名) 轉動, 轉變方向, 旋轉
(動) 旋轉, 轉動, 轉彎; 轉動, 朝向, 轉彎

Αγγλικά → Χίντι - turn

προφορά
n. मोड़, फेर, घुमाव, मरोड़, बेर
v. घुमाना, फिरना, मोड़ना, मुड़ना, घूम जाना, मुड़ जाना, बदलना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - turn

προφορά
(動) 回す; 描く; 回転させる; 位置を変える; ひっくり返す; めくる; 裏返しにする; 折り返す; 方向を変える; 寝返りを打つ; なる; 不実になる; 裏切る; 敵になる; 気分が悪くなる; 解放する; 引き起こす
(名) 回転; 方向転換; 変化; 転換期; 曲がり角; 折り返し; 曲がった部分; 変わり目; 演技; 目的; 傾向; 短時間の散歩または乗馬

Αγγλικά → Κορεατικά - turn

προφορά
명. 회전; 방향 이나 위치를 변경; 상태전환; 차례, 순서; 형태, 꼴, 모양; 한차례; 행위, 짓; 목적, 목표; 자리변화; 한번 짧게 돌아보기
동. 돌리다, 회전하다; 회전되다; 자리를 변경하다; 방향을 전환하다; 상태를 전환하다; ...이 되다; ...이 되게 하다; 배반하다; 적대시 하다; 현기증 나다; 가게 하다, 보내다; 흥분시키다

Αγγλικά → Βιετναμικά - turn

προφορά
n. vòng, sự đổi hướng, sự trở của con nước, sự chênh lệch của giá cả, sự đi dạo một vòng, phiên, khuynh hướng, chổ cong, khúc khuỷu, đường xoay
v. xoay, quây, lật trang giấy, quẹo, ngoảh đầu, đi vòng qua, quay tròn


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: turning
Present: turn (3.person: turns)
Past: turned
Future: will turn
Present conditional: would turn
Present Perfect: have turned (3.person: has turned)
Past Perfect: had turned
Future Perfect: will have turned
Past conditional: would have turned
© dictionarist.com