Ισπανικά → Αγγλικά - trascendental

προφορά
adj. vital; momentous; transcendental

Ισπανικά → Γαλλικά - trascendental

προφορά
1. (límite) transcendant; supérieur
2. (filosofía) transcendantal

Ισπανικά → Γερμανικά - trascendental

προφορά
a. transzendental, übergreifend, weittragend, bedeutungsvoll, hochbedeutsam, epochemachend, inhaltsreich, inhaltsschwer, folgenschwer


dictionary extension
© dictionarist.com