Ιταλικά → Αγγλικά - tipo

προφορά
adj. model, ideal, typical, characteristic, standard

Πορτογαλικά → Αγγλικά - tipo

προφορά
adj. kind, sort; font; description, type; norm

Ισπανικά → Αγγλικά - tipo

προφορά
[tipo (m)] n. type, kind; sort; figure; print; character; disposition; genus; fellow, guy

Τουρκικά → Αγγλικά - tipo

[Typographical error] n. kind, sort, type; codger, specimen, pattern, model; chap, guy, fellow, Jack, bloke
adj. model, ideal, typical, characteristic, standard
n. type, kind; sort; figure; print; character; disposition; genus; fellow, guy

Ιταλικά → Γαλλικά - tipo

προφορά
1. (generale) type (m) 2. (categoria) type (m); genre (m); sorte (f); espèce (f) 3. (gruppo) sorte (f); espèce (f)
4. (prodotto) marque (f); type (m); genre (m) 5. (merce) sorte (f); genre (m)
6. (persona) type (m); sorte (f); genre (m) 7. (persona - uomo) gars {informal}; type {informal}; bougre {informal}; mec (slang)

Ιταλικά → Γερμανικά - tipo

προφορά
n. art, sorte, konstruktion, pflanze, rübe, nummer, typ, typus, kerl, knabe, knopf, kumpan, mensch, vogel, geselle, kauz, exemplar, gestell, stück, huhn, individuum

Πορτογαλικά → Γαλλικά - tipo

προφορά
1. (categoria) type (m); genre (m); sorte (f); espèce (f) 2. (grupo) sorte (f); espèce (f)
3. (produto) modèle (m); type (m); genre (m) 4. (impressão) type (m); caractère (m); caractères (mp); œil de caractère
5. (mercadorias) qualité (f); sorte (f); genre (m) 6. (pessoa) type (m); sorte (f); genre (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - tipo

προφορά
n. typ, typus, gattung, statur, gestalt, vorbild, beispiel, standard, kerl, knilch, scheich, wicht, type, sorte, machart, ausführung, satz, pflanze, pflänzchen, letter

Ισπανικά → Ρωσικά - tipo

προφορά
n. тип, образец

Ισπανικά → Κορεατικά - tipo

προφορά
n. 사람, 전형


© dictionarist.com