Ιταλικά → Αγγλικά - temerario

προφορά
adj. reckless, rash, temerarious, daredevil

Ισπανικά → Αγγλικά - temerario

προφορά
adj. overbold, reckless, rash, brash

Ιταλικά → Γαλλικά - temerario

προφορά
1. (sforzo) osé
2. (comportamento) audacieux; téméraire; imprudent
3. (comportamento - uomo) risque-tout (m); casse-cou (m); dur {informal}

Ιταλικά → Γερμανικά - temerario

προφορά
adj. tollkühn, verwegen, vermessen, halsbrecherisch, wagemutig

Ισπανικά → Γαλλικά - temerario

προφορά
1. (comportamiento) audacieux; téméraire; imprudent; irréfléchi; inconsidéré
2. (comportamiento - hombre) risque-tout (m); casse-cou (m); dur (m){informal}

Ισπανικά → Γερμανικά - temerario

προφορά
n. wagehals
a. verwegen, waghalsig, wagemutig, keck, kühn, tollkühn, vermessen, gewagt, leichtfertig, voreilig

Ισπανικά → Ρωσικά - temerario

προφορά
adj. отважный, безрассудный

Ισπανικά → Κορεατικά - temerario

προφορά
adj. 용감한, 무분별한, 무모한, 가파른


© dictionarist.com