Ιταλικά → Αγγλικά - strambo

προφορά
adj. strange, wacky, queer, odd, rummy, eccentric

Ιταλικά → Γαλλικά - strambo

προφορά
1. (persona) écervelé
2. (bizzarro) bizarre; étrange

Ιταλικά → Γερμανικά - strambo

προφορά
adj. verschroben, verdreht, schnurrig, spleenig, gediegen


dictionary extension
© dictionarist.com