Αγγλικά → Ελληνικά - stay

προφορά
ουσ. διαμονή, παραμονή, σταμάτημα, στήριγμα
ρήμ. διαμένω, σταματώ, στέκομαι, μένω, αναβάλλω, αντέχω

Αγγλικά → Αγγλικά - stay

προφορά
n. act of halting; visit, temporary residence; suspension of a legal proceeding; brace; small piece of bone or plastic used to stiffen part of a garment; heavy rope (Nautical)
v. visit, spend time in a place; remain temporarily; lodge; remain in a specific state; stop, halt; wait; postpone, delay; restrain; appease

Αγγλικά → Γαλλικά - stay

προφορά
n. séjour, courte visite; étai; hauban, soutien
v. s'arrêter; rester, demeurer, séjourner; attendre; continuer; retarder; supporter, soutenir

Αγγλικά → Γερμανικά - stay

προφορά
n. Aufenthalt Aussetzung; Galgenfrist
v. bleiben; warten; halten (Position); verbringen; wohnen (vorübergehend); durchhalten; weitermachen; unterstützen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - stay

προφορά
n. tinggalnya, karang, penundaan, penopang, penyokong, jahitan penguat pd pakaian, bubutan
v. tinggal, menginap, menumpang, mukim, menghentikan, menangguhkan, mencegah, menunda, berdiam

Αγγλικά → Ιταλικά - stay

προφορά
s. permanenza, soggiorno; arresto, fermata, pausa, sosta; (Dir) sospensione; ostacolo, impedimento, freno
v. rimanere, stare, restare, trattenersi, fermarsi; alloggiare, essere alloggiato, essere ospite; soddisfare l'appetito, saziare; arrestarsi; interrompere, smettere di fare; reggere, resistere

Αγγλικά → Πολωνικά - stay

προφορά
n. pobyt, przebywanie, pozostanie, pomieszkanie, gościna, odroczenie, przytrzymywacz, zwłoka, odciąg, zastrzał, więź, karnat, sztag, rozpórka, uwięź {mar.}, wanta
v. powstrzymać, zatrzymać się, hamować, pobyć, przebyć, pozostawać, zostać, pomieszkać, przemieszkać, gościć, zajechać, kwaterować, wysiadywać, zabawiać, poleżeć, wybyć, odsiadywać, posiedzieć, przesiadywać, pobawić, pokutować, usiedzieć, trwać, powstrzymywać, przebywać, pozostać, zostawać, zajeżdżać, wysiedzieć, zabawić, wybywać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - stay

προφορά
s. estadia; espera; parada; ajudante
v. ficar; permanecer; esperar; continuar; apoiar; atrasar

Αγγλικά → Ρουμανικά - stay

προφορά
n. şedere, oprire, vizită, piedică {jur.}, obstacol, putere de rezistenţă, prudenţă, reazem, sprijin, corset, suspendare {jur.}, strai {mar.}
v. sta, rămâne, şedea, locui, găzdui, rezista, opri, împiedica, întări, sprijini, amâna, potoli, aplana, cârmi {mar.}, ancora un vas {mar.}, fixa cu frânghii un catarg {mar.}

Αγγλικά → Ρωσικά - stay

προφορά
с. пребывание; остановка, стоянка; выносливость, выдержка, приостановление; отсрочка, оттяжка; опора, поддержка; подпорка, подставка; корсет, люнет, ванта, связь
г. оставаться, задерживаться; остановиться, побыть; медлить, останавливать; ждать, быть в состоянии продолжать; укреплять, связывать

Αγγλικά → Ισπανικά - stay

προφορά
s. permanencia, estadía, estancia; sostén, apoyo, puntal, soporte, sustentáculo; estay; aplazamiento, posposición
v. quedarse, morar, permanecer; diferir

Αγγλικά → Τουρκικά - stay

προφορά
f. kalmak, durmak, ikamet etmek, beklemek, oyalanmak, dayanmak, durdurmak, alıkoymak, bırakmamak, önlemek, ertelemek, sabitlemek, germek
i. ikamet, kalma, oturma, durma, ziyaret, engel, alıkoyma, erteleme, dayanma, destek, gergi, istralya, destekçi

Αγγλικά → Ουκρανικά - stay

προφορά
n. перебування, затримка, витривалість, опора
v. залишатися, зупинятися, стримувати, баритися, зупиняти, лишатися, побути, пробути, сидіти

Αγγλικά → Ολλανδικά - stay

προφορά
zn. verblijf; stut; stag; hulp
ww. blijven; verblijven; logeren; een achterstand oplopen; steunen

Αγγλικά → Αραβικά - stay

προφορά
‏إقامة، مقام مزار، توقف، حبل الدعم، سلسلة، تعليق، إيقاف، إرجاء، إحتمال، قدرة على الإحتمال، وقف تنفيذ‏
‏مكث، أقام، سكن، ثبت بحبل، أوقف، بقي، ثبت، نزل في فندق، أنهى السباق، إنتظر، واصل، صد، عطل، هدأ، أهدأ‏

Αγγλικά → Κινεζικά - stay

προφορά
(名) 停留, 逗留; 制止; 停止; 延缓, 延后#支柱
(动) 停留; 暂住; 留下; 继续, 保持; 阻止; 平息, 暂时解除; 抑制; 延缓, 延后; 使依靠

Αγγλικά → Κινεζικά - stay

προφορά
(名) 停留, 逗留; 制止; 停止; 延緩, 延後#支柱
(動) 停留; 暫住; 留下; 繼續, 保持; 阻止; 平息, 暫時解除; 抑制; 延緩, 延後; 使依靠

Αγγλικά → Χίντι - stay

προφορά
n. ठहराव, रोक, बंधन, स्थगन, टेक, मक़ाम, मुक़ाम, सहारा
v. रहना, ठहरना, टिकना, रुकना, थमना, प्रतीक्षा करना, चलना, बना रहना, रोकना, बाधित या अवरुद्ध करना, स्थगित करना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - stay

προφορά
(動) 止まる, 滞在する; もちこたえる; 状態を保つ; 食い止める; 支える; 心を支える
(名) 滞在; 猶予; 停止; 支柱; 頼りとなるもの; コルセット; 支索

Αγγλικά → Κορεατικά - stay

προφορά
명. 머무름; 방문, 일시적으로 머무름; 연기, 유예; 버팀목; 코르셋; 지삭, 돛대를 받치는 굵은 밧줄 (항해)
동. 머무르다, 체재하다; 숙박하다; ...인 채로 있다; 정지하다; 연기하다; 제한하다; 가라앉히다, 달래다

Αγγλικά → Βιετναμικά - stay

προφορά
n. sự ở lại, thời gian lưu lại, sự trở ngại, sức chịu đựng
v. ngừng, lưu lại, chận lại


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: staying
Present: stay (3.person: stays)
Past: stayed
Future: will stay
Present conditional: would stay
Present Perfect: have stayed (3.person: has stayed)
Past Perfect: had stayed
Future Perfect: will have stayed
Past conditional: would have stayed
© dictionarist.com