Αγγλικά → Ελληνικά - spread

προφορά
ουσ. διάδοση, έκταση, σκέπασμα, τραπέζι
ρήμ. εξαπλώ, εξαπλούμαι, απλώνω, διαδίδω, διαδίδομαι

Αγγλικά → Αγγλικά - spread

προφορά
n. food that can be spread (onto bread, etc.); cloth cover for a bed or table; expansion, growth; large area of land; range; large meal; story or advertisement that covers two pages
v. open, extend; apply a layer on; scatter; distribute; stretch out; set a table, arrange dishes and utensils on a table; flatten
n. spread, output, yield; product, productivity, fruitfulness, prolificness

Αγγλικά → Γαλλικά - spread

προφορά
n. confiture à tartiner; couvercle; diffusion, croissance; dispersion, circulation; déploiement; circonférence; envergure, largeur; repas
v. étendre, s'étendre; répandre; se répandre; étaler; dérouler; aplanir; mettre le couvert

Αγγλικά → Γερμανικά - spread

προφορά
n. Aus-, Verbreitung; Spannweite, Bandbreite; Fest (-schmaus); Brotaufstrich; (Bett-) Decke; (Gewinn-) Spanne
v. ausbreiten; auslegen; verbreitern; spreizen; streichen; schmieren; (Tisch) decken

Αγγλικά → Ινδονησιακά - spread

προφορά
n. penyebaran, tersebarnya, penjalaran, lebarnya, lebar, makan besar, olesan, lumuran, pulasan, perbedaan
v. menghamparkan, membentangkan, membabarkan, mengembangkan, memperkembangkan, mengirapkan, membeber, memekarkan, mengoleskan, membaluri, mengolesi, terbentang, merentangkan, menyiarkan, menyebarkan, menyebar, melansir, menabur, menaburkan, menanam, menanamkan, menebarkan, mempertebarkan
v. tersiar, tersebar, meluas, menyeluruh, menular, berjangkit, menjangkit, menjalar, berjalaran, berpindah-pindah, memindah, bercabul, merembet, merambat

Αγγλικά → Ιταλικά - spread

προφορά
s. espansione, estensione; diffusione, propagazione; ampiezza, larghezza; (Aer, Ornit) apertura; distesa; distanza, intervallo; copriletto; (fam) banchetto, lauto pasto; (Alim) pasta
v. stendere, distendere, spiegare; spandere, spargere, sparpagliare, disseminare; spalmare; coprire, ricoprire; diffondere, divulgare, propagare; (rifl) stare comodo, distendersi essere prodigo

Αγγλικά → Πολωνικά - spread

προφορά
n. rozrastanie się, rozkładanie się, rozpowszechnienie, rozłożystość, rozpiętość, szerokość, rozsiew, wyżerka, rozwój
v. rozciągać się, rozciągać, rozkładać, rozpostrzeć się, rozprzestrzeniać się, nakładać, kłaść się, rozkrzaczyć się, rozrastać się, rozlec się, rozpływać się, powszechnieć, rozpowszechniać, szerzyć się, rozbiec się, rozpraszać, rozprowadzać, rozpuszczać, rozpostrzeć, rozrzucać, siać, rozsiewać, rozsmarować, rozsunąć, smarować, rozsypać, rozcierać
v. rozwijać, rozwlec, powlec, roztaczać, ogarnąć, udzielać się, rozwieszać, roztrząsać, trząść, słać, sięgać, zasłać, podesłać, rozesłać, nieść się, zastawiać, pokryć, pokładać, przerzucać, pomazać, rozciągnąć, rozłożyć, nałożyć, rozproszyć, rozpościerać, rozsuwać, rozwinąć, rozwlekać, powlekać, ogarniać, sięgnąć
a. Rozpostarty

Αγγλικά → Πορτογαλικά - spread

προφορά
s. pasta; cobertura; desenvolvimento, crescimento; dispersão, difusão; afastamento; volume; largura; refeição
v. dilatar-se, estender-se; espalhar, esparramar; disseminar, difundir, propagar; arrumar (mesa); achatar

Αγγλικά → Ρουμανικά - spread

προφορά
n. întindere, desfăşurare, difuzare, răspândire, deschidere, anvergură, extensiune, extindere, spaţiu, lărgime, amploare, zaiafet, chef {fam.}, banchet {fam.}, cuvertură de pat
v. desface, întinde, desfăşura, aşterne, împrăştia, presăra, distribui, răspândi, semăna, difuza, dispersa, propaga, răsfira, exala, expune, etala, extinde, prelungi, ventila, acoperi cu, deschide: se deschide, întinde: se întinde, propaga: se propaga, răspândi: se răspândi

Αγγλικά → Ρωσικά - spread

προφορά
с. распространение, рост, увеличение, протяженность, пространство; размах, угощение; пастообразные продукты, джем; покрывало, скатерть, разворот газеты
г. усеивать, распространять; расстилать, стелить; разложить, разостлать, разостлаться; растечься; развертывать, раскидывать, раскидываться; расправить, расправлять; намазывать (на хлеб), размазывать

Αγγλικά → Ισπανικά - spread

προφορά
s. comida para untar; colcha; rumor, propagación; extensión; artículo a dos columnas
v. esparcir, desparramar, diseminar, dispersar, extender; untar; difundirse, hacerse público; propagar, comunicar, pasar de un lado para otro, popularizar, propalar; dispersarse, esparcirse

Αγγλικά → Τουρκικά - spread

προφορά
f. yaymak, sürmek, sermek, açmak, uzatmak, döşemek, iki yana açmak, ayırmak, bulaştırmak, yayılmak, uzanmak, göz alabildiğine uzanmak, açılmak, sürülmek, dağılmak
i. yayılma, genişleme, dağılma, bulaşma, yayılım, genişlik, açıklık, ara, uzatma, şişmanlık, örtü, ekmeğe sürülen şey, ziyafet, şölen, kâr oranı, aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete), sapma (balistik)
s. yayılmış, dağılmış, genişlemiş, açık, iyice açılmış, sürülen, gergin

Αγγλικά → Ουκρανικά - spread

προφορά
n. поширення, розмах, накритий стіл, паста
v. розстилати, розкладати, простягати, поширюватися, поширювати, застелити, мазатися, настелати, розмазувати, розносити, розноситися, розростатися, сервирувати, слати, стелити, ширитися
a. намащений

Γαλλικά → Αγγλικά - spread

προφορά
(m) n. spread, output, yield; product, productivity, fruitfulness, prolificness

Αγγλικά → Ολλανδικά - spread

προφορά
zn. wijdte; verbreiding, verspreiding; stuk land, landbezit v. een boer; smeersel; feestmaal, onthaal
ww. spreiden, zich uitspreiden; zich spreiden; zich verspreiden; verspreiden; smeren; besmeren

Αγγλικά → Αραβικά - spread

προφορά
‏غطاء السرير، مأدبة، نشر، إنتشار، إمتداد، صفحتين، فوطة، تعاقب اوراق اللعب، غطاء المائدة، مزرعة المواشي‏
‏أشاع، بسط، دهن الخبز بالغماس، مد، تفشى، نشر، باعد بين، إمتد، إنفرج، كسا، أذاع خبرا، تمدد، ألقى به أرضا، سطح‏
‏منشور، غماس، مفروش، منتشر‏

Αγγλικά → Κινεζικά - spread

προφορά
(名) 传播, 伸展, 散布
(动) 使伸展, 使延伸; 展开; 张开; 摊开; 伸展, 延伸; 传开; 延长; 蔓延

Αγγλικά → Κινεζικά - spread

προφορά
(名) 傳播, 伸展, 散佈
(動) 使伸展, 使延伸; 展開; 張開; 攤開; 伸展, 延伸; 傳開; 延長; 蔓延

Αγγλικά → Χίντι - spread

προφορά
n. फैलाव, चौड़ाई, विस्तार, वृद्धि, पलंगपोश, मेज़पोश
v. फैलना, प्रचारित होना, लगाना, बिछाना, बिखेरना, रोग फैलना
a. छाना हुआ

Αγγλικά → Ιαπωνικά - spread

προφορά
(名) スプレッド; 広がり; 幅; ベッドカバー; 普及
(動) 広げる; 張る; 伸ばす; 薄く塗る; 広める; 広まる; 用意する; 料理を並べる

Αγγλικά → Κορεατικά - spread

προφορά
명. 바르는 음식( 빵위에 등); 침대나 책상을 덮는 천; 확장; 광활한 지역; 광범위한 범위; 연회, 향응; 두 페이지를 차지하는 기사 또는 광고
동. 펴다, 늘이다; 펼쳐보이다; 흩뿌리다; 배포하다; 펼치다; 식사준비를 하다; 두들겨 평평하게 하다

Αγγλικά → Βιετναμικά - spread

προφορά
n. diện tích, sự phân cách, sự truyền bá, sự lan rộng, bữa ăn tiệc
v. trải ra, trương ra, căng ra, truyền bịnh, đồn tin, chạy dài ra, lan tràn
a. cánh xoè ra, trải ra, lan rộng ra


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: spreading
Present: spread (3.person: spreads)
Past: spread
Future: will spread
Present conditional: would spread
Present Perfect: have spread (3.person: has spread)
Past Perfect: had spread
Future Perfect: will have spread
Past conditional: would have spread
© dictionarist.com