Αγγλικά → Γαλλικά - speed bump

προφορά
n. casse-vitesse (m)

Αγγλικά → Γερμανικά - speed bump

προφορά
Bodenschwelle, Beruhigungsschwelle, Rüttelschwelle, Fahrbahnhöcker, Bremsschwelle, Bremshügel, Fahrbahnschwelle, Holperschwelle, Krefelder/Moabiter Kissen

Αγγλικά → Ισπανικά - speed bump

προφορά
s. banda de frenado (f)


dictionary extension
© dictionarist.com