Ιταλικά → Αγγλικά - spasmo

προφορά
n. spasm, cramp, convulsion

Ιταλικά → Γαλλικά - spasmo

προφορά
(medicina) convulsion (f); spasme (m); crampe (f); petite contraction soudaine; petite convulsion (f); mouvement convulsif

Ιταλικά → Γερμανικά - spasmo

προφορά
n. spasmus


© dictionarist.com