Ιταλικά → Αγγλικά - spartitraffico

προφορά
n. traffic island, reservation, division between opposite lanes of traffic

Ιταλικά → Γερμανικά - spartitraffico

προφορά
n. mittelstreifen


© dictionarist.com