Αγγλικά → Ελληνικά - service

προφορά
ουσ. εξυπηρέτηση, υπηρεσία, σέρβις, λειτουργία, θητεία
ρήμ. εξυπηρετώ, υπηρετώ, φροντίζω

Αγγλικά → Αγγλικά - service

προφορά
n. act of providing; act of offering; work, labor; function, role; set of dishes; religious ceremony; offer, presentation; help, aid; act of putting a ball into play (Sports); military, armed forces
v. provide assistance, perform work for another person; repair, fix, make fit for use
adj. useful; used to present food or drink; providing assistance; repairing, performing maintenance tasks; pertaining to the armed forces

Αγγλικά → Γαλλικά - service

προφορά
n. service, travail; usage; service (de table); cérémonie religieuse; invention; aide; service (tennis)
v. servir
adj. de service

Αγγλικά → Γερμανικά - service

προφορά
n. Dienst; Service; Arbeit; Erfindung; Hilfe
v. warten; versorgen; Dienste leisten
adj. Service

Αγγλικά → Ινδονησιακά - service

προφορά
n. pengabdian, bakti, dinas, kedinasan, tugas, departemen, kementerian, jawatan, pelayanan, layanan, peladenan, servis, angkatan, pertolongan, pembaktian, jasa, pekerjaan yg berguna, darma, upacara keagamaan, kebaktian, peralatan, seperangkat
v. memperbaiki, melayani, memeriksa dan mereparasi
a. militer, pelayanan: berhubung dgn pelayanan

Αγγλικά → Ιταλικά - service

προφορά
s. servizio; attività lavorativa; servigio, prestazione; assistenza; ufficio, funzione, cerimonia; (Mil) servizio militare; set di posate o di stoviglie; (sport) servizio; (zoot.) monta di bestiame;
v. provvedere alla manutenzione di, riparare; dare assistenza a
agg. (Econ) servizi

Αγγλικά → Πολωνικά - service

προφορά
n. usługiwanie, służba państwowa konsularna w wojsku, urząd, oficjum, połączenie, służba, zaopatrzenie w wodę, gaz, prąd, instalacja gazowa, elektryczna, wodociąg, grzecznostka, posługa, przysłużenie się, przysługa, usługa, pomoc, zasługa, nabożeństwo {kośc.}, obsługa w hotelu, serw, serwis, zastawa, naprawa dokonywana w ramach gwarancji
n. zawiadomienie {prawn.}, jarzębina
v. doglądać, naprawić {auto}, dojrzeć, dojrzewać, doglądnąć
a. służbowy, regulaminowy, fasowany, obsługowy, usługowy

Αγγλικά → Πορτογαλικά - service

προφορά
s. serviço; trabalho; utilidade; cerimônia religiosa; ajuda; invenção, oferecimento; conjunto de louças, série; saque, ato de pôr a bola em jogo (voleibol, tênis); exército, forças armadas
v. prestar um serviço
adj. de serviço

Αγγλικά → Ρουμανικά - service

προφορά
n. serviciu, slujbă, funcţie, muncă, lucru, ajutor, sprijin, favoare, folos, dispoziţie, ordin, deservire, serviciu divin, sobor, notificare {jur.}, aviz {jur.}, exploatare {tehn.}, instalaţie, secţie în instituţie, întreţinere automobilă
v. alimenta cu combustibil

Αγγλικά → Ρωσικά - service

προφορά
с. связь, сообщение; служение; работа, служба; одолжение; срок службы; обслуживание, сервис, уход, техническое обслуживание; род войск; сфера деятельности; услуга, заслуга; подача, действие, движение; судебное извещение; клетневание; рейсы; рябина домашняя [бот.]
г. обслуживать, проводить осмотр и текущий ремонт, заправлять горючим, случать
прил. служебный, послужной, вспомогательный, временный

Αγγλικά → Ισπανικά - service

προφορά
s. servicio, oficio; utilidad, entera disposición; servicio de saque, favor
v. reparar, dar servicio
adj. de, del servicio

Αγγλικά → Τουρκικά - service

προφορά
f. bakımını yapmak, tamir etmek, müşteriye bakmak, hizmet vermek, yardım etmek, çiftleştirmek (kısrak)
i. dinsel tören, dini tören, servis, hizmet, görev, ayin, memuriyet, fayda, faaliyet, işleme, askerlik, servis takımı, bildiri, tebliğ, servis atışı, tamirhane, destek birliği, ibadet, kulluk, uşaklık, hizmetçilik, üvez ağacı
s. hizmet

Αγγλικά → Ουκρανικά - service

προφορά
n. слугування, праця, установа, служба, сервіз, сфера діяльності, обслуговування, послуга, прислуга, профілактика
v. обслуговувати, огляд: робити огляд і поточний ремонт
a. військовий, службовий, щоденний

Γαλλικά → Αγγλικά - service

προφορά
(m) n. service; department, office; attendance; sitting, serving; favor

Γερμανικά → Αγγλικά - service

προφορά
v. provide assistance, perform work for another person; repair, fix, make fit for use

Ολλανδικά → Αγγλικά - service

προφορά
n. service

Αγγλικά → Ολλανδικά - service

προφορά
zn. dienst; strijdkracht; service; servies; religieuze ceremonie, dienst
ww. bedienen; verzorgen, nazien, onderhouden; dekken (v. dieren)
bn. van dienst

Γαλλικά → Γερμανικά - service

προφορά
n. bedienung, abfertigung, bewirtung, einrichtung, sektion, stelle, behörde, abteilung, station, anstellung, gefälligkeit, handreichung, dienstleistung, dienst, gefallen, kommiss, aufschlag, dienstleistungsbereich, service, bedienen, servieren, bedienung

Γαλλικά → Ιταλικά - service

προφορά
1. (général) servizio (m) 2. (commodité) servizio (m); agevolazione (f) 3. (attention aux clients) servizio (m)
4. (système) servizio (m) 5. (église) funzione (f); servizio (m); ufficio (m) 6. (transports en commun) servizio (m)
7. (restaurant) servizio (m) 8. (travail) servizio (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - service

προφορά
1. (général) serviço (m) 2. (commodité) serviço (m); conveniência (f) 3. (attention aux clients) serviço (m)
4. (système) serviço (m) 5. (église) ofício (m); culto (m) 6. (transports en commun) serviço (m)
7. (restaurant) gorjeta (f) 8. (travail) serviço (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - service

προφορά
n. служба (m), работа (m), дежурство (m), воинский: воинская служба (m), подача (m), подача мяча в центр поля (m), обслуживание (m), услуга (m), одолжение (m), сервиз (m), центр

Γαλλικά → Ισπανικά - service

προφορά
1. (général) servicio (m) 2. (commodité) facilidad (f); servicio (m) 3. (attention aux clients) servicio (m)
4. (système) servicio (m) 5. (église) oficio (m); servicio (m) 6. (transports en commun) servicio (m)
7. (restaurant) servicio (m) 8. (travail) turno (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - service

προφορά
[le] hizmet, servis; iş, görev; görevlilik; sofra takımı; ayin

Γερμανικά → Γαλλικά - service

προφορά
n. service après-vente (m), service (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - service

προφορά
n. tecnico: assistenza tecnica (f), servizio (m), tavola: servizio da tavola (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - service

προφορά
n. сервис (m), обслуживание (m), сервиз (n)

Γερμανικά → Ισπανικά - service

προφορά
n. asistencia técnica (f), servicio (m), juego de mesa (m)

Γερμανικά → Τουρκικά - service

προφορά
i. müşteriye hizmet (m), sofra takımı (n)

Ολλανδικά → Γαλλικά - service

προφορά
1. (klantenverzorging) service (m)
2. (restaurant) service (m)

Γαλλικά → Ολλανδικά - service

προφορά
1. (général) dienst (m) 2. (commodité) faciliteit (f); voorziening (f) 3. (attention aux clients) dienst (m); bediening (f); service (m)
4. (système) dienst (m) 5. (église) dienst (m); kerkdienst (m) 6. (transports en commun) dienst (m)
7. (restaurant) service (m); bedieningsgeld (n) 8. (travail) dienst (m)

Γερμανικά → Ολλανδικά - service

προφορά
service ,servies ,dienstbetoon

Αγγλικά → Αραβικά - service

προφορά
‏مصلحة، خدمة عسكرية، معروف، خدمة، مساعده، طقس ديني، قداس، صلاة، طقم الطاولة، أدوات المائدة، الخدمة في الفنادق، قسم، دائرة، سلك، وظيفة‏

Αγγλικά → Κινεζικά - service

προφορά
(名) 服务; 帮助; 效劳; 招待, 服侍
(动) 为...服务; 支付利息; 检修, 保养, 维修
(形) 武装部队的, 仆人的, 服务性的

Αγγλικά → Κινεζικά - service

προφορά
(名) 服務; 幫助; 效勞; 招待, 服侍
(動) 為...服務; 支付利息; 檢修, 保養, 維修
(形) 武裝部隊的, 僕人的, 服務性的

Αγγλικά → Χίντι - service

προφορά
n. काम, कार्य, मेहनत, खि़दमत, सेवा, नौकरी, चाकरी, मुलाज़मत, शुश्रूषा, सेवन, सविर्स, सरविस, दफ़्तर, संस्था, कार्यालय, तामील, खाना परोसने की क्रिय, रख-रखाव, प्रयोग

Αγγλικά → Ιαπωνικά - service

προφορά
(動) 奉仕する, 援助する; 修理点検する
(形) 従業員用の; サービス業の; アフターサービスの
(名) サービス; 奉仕; 貢献; 労働; 役割; 給仕; 宗教的儀式; 提供; 援助; サーブ(スポーツ); 軍隊

Αγγλικά → Κορεατικά - service

προφορά
명. 근무, 임무; 병역, 복무; 시설; 봉사, 공헌; 예배, 종교의식; 시중; 도구 한벌; 영장송달 (법률); 서브하기 (테니스)
동. 도움을 제공하다, 다른사람을 위해 일을 행하다; 수리하다
형. 유용한; 음식 또는 음료를 제공하는; 도움을 주는; 수리하는; 군복무 하는

Αγγλικά → Βιετναμικά - service

προφορά
n. việc làm, công tác, chức vụ, sự phân phát, sự phục vụ, sự săn sóc, sự giao banh

Γερμανικά → Κινεζικά - service

προφορά
[das]服务。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: servicing
Present: service (3.person: services)
Past: serviced
Future: will service
Present conditional: would service
Present Perfect: have serviced (3.person: has serviced)
Past Perfect: had serviced
Future Perfect: will have serviced
Past conditional: would have serviced
© dictionarist.com