Αγγλικά → Ελληνικά - separate

προφορά
ρήμ. ξεχωρίζω, χωρίζω, διαχωρίζω, διαχωρίζομαι
επίθ. ξεχωριστός, χωριστός

Αγγλικά → Αγγλικά - separate

προφορά
v. segregate, set apart; split, divide; disconnect, detach; distinguish; partition; be taken apart, be set apart; be divided; withdraw
adj. detached, disconnected; distinct, different; set apart, divided, segregated; individual
adj. separated, set apart, separate, detached, disconnected

Αγγλικά → Γαλλικά - separate

προφορά
v. séparer, trier; distinguer; couper; se séparer; se distinguer; se retirer
adj. séparé, distinct, différent

Αγγλικά → Γερμανικά - separate

προφορά
v. trennen; sondern; scheiden; entrahmen; absondern
adj. getrennt; gesondert; anders

Αγγλικά → Ινδονησιακά - separate

προφορά
n. salinan
v. memisahkan, menyibak, menceraiberaikan, putus, melainkan, memperlainkan, berpisah, menjeniskan, menyaring, menceraikan, memperceraikan, menjarakkan, menyebelahkan, memperenggang, cerai
a. tersendiri, terpisah, khas

Αγγλικά → Ιταλικά - separate

προφορά
v. separare, dividere, disgiungere, disunire; estrarre
agg. separato, staccato, disunito, disgiunto; diviso, distinto; singolo, individuale; indipendente, autonomo, a sé stante; diverso, differente

Αγγλικά → Πολωνικά - separate

προφορά
a. oddzielny, rozłączny, rozdzielny, samodzielny, indywidualny, odrębny, osobny, poszczególny, jednostkowy, oderwany, odmienny
v. odgraniczyć, oddzielać, dzielić, przedzielać, rozdzielać, odłączyć, rozłączać, wyłączać, wyodrębniać, odciąć, oderwać, odosobnić, rozbić, odsadzać, rozsadzać, odseparować, separować, rozsunąć, sortować, odgradzać, odgraniczać, przegradzać, rozgradzać, wyobcować, rozwód: wziąć rozwód, rozdzielać się, porozchodzić się, oddzielić, przedzielić
v. rozdzielić, rozłączyć, wyłączyć, wyodrębnić, odcinać, odosabniać, rozsuwać, wyobcowywać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - separate

προφορά
v. separar; diferenciar; desligar; perceber; separar; diferenciar-se; abandonar
adj. separado, distinto; diferente; afastado

Αγγλικά → Ρουμανικά - separate

προφορά
a. deosebit, distinct, particular, independent, autonom, retras, izolat
v. despărţi, deosebi, dezbina, separa, dezlega, dezlipi, disjunge, răsfira, răzleţi, alege, detaşa, ţărmuri, detaşa: se detaşa, separa: se separa, rupe, tăia

Αγγλικά → Ρωσικά - separate

προφορά
г. отделять, разъединять; разделять, развозить, отделяться; разъединяться, разделяться, расселяться; сортировать, отсеивать, разлучать; разнимать; разлучаться, отлучать, расходиться; разлагать [хим.]; увольнять, демобилизовывать
прил. отдельный, изолированный, сепаратный, особый, индивидуальный, самостоятельный, уединенный, различный

Αγγλικά → Ισπανικά - separate

προφορά
v. separar, alejar, apartar, desagrupar, deshermanar, desjuntar, desunir, dimidiar, disgregar, distanciar, dividir, divorciar, enajenar; separarse, apartarse; poner aparte, poner en una categoría aparte
adj. separado, apartado, aparte, desunido, discreto, distanciado, dividido; suelto

Αγγλικά → Τουρκικά - separate

προφορά
f. ayırmak, bölmek, dağılmak, ayırt etmek, ayrıştırmak, kaymağını almak, ayrılmak, ayrı yaşamak, ayrışmak, kopmak, çıkmak
i. ayırma işareti
s. ayrı, müstakil, bireysel, ferdi, ayrık, tek başına olan

Αγγλικά → Ουκρανικά - separate

προφορά
n. окремий відбиток
v. відокремлювати, відокремлюватися, відрізняти, разлучати, відлучити, вилучити, відділяти, відокремити, відсіювати, поділити, розбороняти, розділяти, розлучати, розсаджувати, розселяти, розселятися
a. окремий, сепаратний, самостійний, роздільний

Αγγλικά → Ολλανδικά - separate

προφορά
ww. afscheiden; scheiden; afsluiten; opmerken
bn. afzonderlijk; anders

Ιταλικά → Γαλλικά - separate

προφορά
(divisione) séparé; à part

Αγγλικά → Αραβικά - separate

προφορά
‏المنفصلة قطعة ثياب‏
‏تفرق، فصل، ميز، فرق، قسم، قطع، إفترق، إنفصل، تفكك، عزل عن بقية، إنسحب، إستخلص، فك‏
‏متباعد، منعزل، مستقل، متميز، متفرق‏

Αγγλικά → Κινεζικά - separate

προφορά
(动) 分隔; 使分离; 分割; 使分散; 分开; 分手; 脱离; 分散
(形) 分开的, 单独的, 各别的

Αγγλικά → Κινεζικά - separate

προφορά
(動) 分隔; 使分離; 分割; 使分散; 分開; 分手; 脫離; 分散
(形) 分開的, 單獨的, 各別的

Αγγλικά → Χίντι - separate

προφορά
v. अलगाना, जुदा करना, पृथक बनाना, विभाग करना, विलग करना, अलग होना, बिलगाना, वियुक्त करना, वियोजन करना, विच्छिन्न करना, एक एक किस्म की चीज़ों को अलग-अलग करना, बिछड़ाना, श्रेणीबद्ध करना
a. अलग, पृथक, जुदा, विभक्त, न्यारा, ख़ास, स्पेशल

Αγγλικά → Ιαπωνικά - separate

προφορά
(形) 分かれた; 別々の; 独立した
(動) 切り離す; 分ける; 分離する; 隔てる; 分かれる

Αγγλικά → Κορεατικά - separate

προφορά
동. 떼어놓다, 격리시키다; 가르다, 분류하다; 나뉘다; 식별하다, 구별하다; 분할하다; 나뉘어지다, 헤어지다
형. 떨어진; 다른; 나뉘어진, 분리된; 따로따로

Αγγλικά → Βιετναμικά - separate

προφορά
v. làm rời ra, lìa ra, chia ra, phân ra, rã ra, biệt cư và biệt sản
a. rời nhau, không dính mhau, không liền nhau, phân biệt, riêng biệt, ở riêng ra, tách rời ra


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: separating
Present: separate (3.person: separates)
Past: separated
Future: will separate
Present conditional: would separate
Present Perfect: have separated (3.person: has separated)
Past Perfect: had separated
Future Perfect: will have separated
Past conditional: would have separated
© dictionarist.com