Ιταλικά → Αγγλικά - senza speranza

προφορά
adj. all up, hopeless

Ιταλικά → Γαλλικά - senza speranza

προφορά
1. (situazione) désespéré
2. (sentimento) sans espoir; désespéré

Ιταλικά → Γερμανικά - senza speranza

προφορά
adv. aussichtslos, hoffnungslos


dictionary extension
© dictionarist.com