Ιταλικά → Αγγλικά - sbottonarsi

προφορά
v. unbutton, open the buttons of; disclose thoughts or feelings

Ιταλικά → Γερμανικά - sbottonarsi

προφορά
v. öffnen: sich öffnen


dictionary extension
© dictionarist.com