Γαλλικά → Αγγλικά - sans fondement

προφορά
adj. unfounded, baseless, groundless
adv. in the air

Γαλλικά → Γερμανικά - sans fondement

προφορά
adj. unbegründet, grundlos, haltlos

Γαλλικά → Ιταλικά - sans fondement

προφορά
1. (général) infondato
2. (raison) poco valido; infondato
3. (sans base) senza fondamento; infondato

Γαλλικά → Πορτογαλικά - sans fondement

προφορά
1. (général) infundado
2. (raison) inválido; infundado
3. (sans base) sem base; infundado

Γαλλικά → Ρωσικά - sans fondement

προφορά
phr. безосновательный, необоснованный, неосновательный, голословно

Γαλλικά → Ισπανικά - sans fondement

προφορά
1. (général) infundado
2. (raison) nulo; sin fundación; invalido
3. (sans base) infundado; sin base

Γαλλικά → Τουρκικά - sans fondement

προφορά
aslı olmayan, temelsiz

Γαλλικά → Ολλανδικά - sans fondement

προφορά
1. (général) ongegrond
2. (raison) ongerechtvaardigd; ongegrond; ongefundeerd
3. (sans base) ongegrond; ongefundeerd


dictionary extension
© dictionarist.com