Αγγλικά → Ελληνικά - rule

προφορά
ουσ. κανόνας, χάρακας, κανών διοίκηση
ρήμ. χαρακώνω, κυβερνώ, διέπω

Αγγλικά → Αγγλικά - rule

προφορά
n. law, regulation; custom, common practice; government; ruler, flat tool used for measuring distances
v. govern, control; determine, decide, decree; mark with lines using a ruler

Αγγλικά → Γαλλικά - rule

προφορά
n. règle, loi; coutume; décret; pouvoir; gouvernement; règle (décimale)
v. gouverner; dominer; régner; fixer; décider; ordonner; marquer d'une règle

Αγγλικά → Γερμανικά - rule

προφορά
n. Gesetz; Regel; Sitte; Spielregel; Bestimmung
v. herrschen; beherrschen; regieren; entscheiden

Αγγλικά → Ινδονησιακά - rule

προφορά
n. kaidah, peraturan, aturan, undang-undang, kebiasaan, kekuasaan, pemerintahan, kecakrukan, belebas, mistar
v. memerintah, merajai, mengampukan, mengepalai, menguasai, mengendalikan, memutuskan, menggarisi, memistar

Αγγλικά → Ιταλικά - rule

προφορά
s. regola, norma; canone, precetto; abitudine, consuetudine, costume; (Dir) decreto, decisione; ordinanza; governo, dominio, autorità; regolo, righello, riga
v. governare, reggere; dominare; dirigere, guidare; decidere, decretare, dichiarare; ordinare; rigare; tracciare

Αγγλικά → Πολωνικά - rule

προφορά
n. reguła {kośc.}, norma, prawidło, prawo, przepis, ustawa, zasada, panowanie, liniał, przymiar, rząd, rządzenie, władza
v. rządzić, panować, władać, królować, wyliniować, wyrokować, orzec, kształtować się, orzekać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - rule

προφορά
s. regra, regulamento; costume, prática comum; governo, domínio; régua
v. governar; mandar; dominar; reprimir; moderar; decidir; ordenar; reinar

Αγγλικά → Ρουμανικά - rule

προφορά
n. regulă, normă, prescripţie, lege, dominaţie, stăpânire, oblăduire, cârmuire, domnie, guvernare, comandament, regulament, imperiu, hotărâre {jur.}, riglă gradată, interlinie, pauză
v. guverna, conduce, cârmui, domni, domina, oblădui, stăpâni, trona, dirija, porunci, sfătui, hotărî, linia, menţine: se menţine la acelaşi nivel

Αγγλικά → Ρωσικά - rule

προφορά
с. правило, устав, норма, принцип; владычество, господство, власть; постановление суда, правление, решение суда или судьи; линейка, масштаб, масштабная линейка, наугольник, шпон
г. управлять, править, господствовать, властвовать, руководить; постановлять, устанавливать правило; линовать, расчертить, расчерчивать, графить; стоять на определенном уровне

Αγγλικά → Ισπανικά - rule

προφορά
s. regla, ley, lineamiento, pauta, precepto, protocolo, reglamentación; instrucción; autoridad, dominio, gobernación, mando
v. regir, controlar, dar ordenes a, gobernar, jefear, regentear; decretar, estatuir, estipular, pautar, regimentar, reglamentar, reglar; tener autoridad, estar al mando, mandar; fallar

Αγγλικά → Τουρκικά - rule

προφορά
f. yönetmek, hükmetmek, idare etmek, emretmek, sözü geçmek, saltanat sürmek, hüküm vermek, karara varmak, çizmek, çizgi çekmek, cetvelle çizmek, düzeyinde olmak, geçerli olmak
i. kural, talimat, kanun, prensip, hüküm, mahkeme kararı, tüzük, yönetmelik, egemenlik, idare, metre, cetvel, standart, norm, gönye

Αγγλικά → Ουκρανικά - rule

προφορά
n. правило, звичка, критерій, правління, лінійка, звичай, держава, норма
v. керувати, контролювати, постановляти, лініювати, панувати, правити, рядити

Αγγλικά → Ολλανδικά - rule

προφορά
zn. wet; regel; heerschappij; liniaal; omgangsvorm
ww. beslissen; beheren; regeren; liniëren

Αγγλικά → Αραβικά - rule

προφορά
‏قاعدة، سلطة، سيطرة، عهد، قاعدة أساس، وضع راهن، مسطرة، قاعدة مبدأ، قانون، دستور، حكم، عرف، عادة‏
‏حكم، سيطر، سطر، قرر، أعلن، حكم يدير، ساد، قرر قضائيا‏

Αγγλικά → Κινεζικά - rule

προφορά
(名) 规则, 统治, 惯例
(动) 统治, 管辖; 裁决, 控制, 支配; 划; 统治, 管辖; 作出裁决; 控制, 支配; 维持在某一水平

Αγγλικά → Κινεζικά - rule

προφορά
(名) 規則, 統治, 慣例
(動) 統治, 管轄; 裁決, 控制, 支配; 劃; 統治, 管轄; 作出裁決; 控制, 支配; 維持在某一水準

Αγγλικά → Χίντι - rule

προφορά
n. शासन, राज्य, राज, अधिकार, नियम, निदेर्श, सिद्धांत, व्यवस्था, पद्दिका, पैमाना, अधिमान, रूल
v. निदेर्श करना, शासन करना, राज्य करना, लकीर खींचना, निर्णय देना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - rule

προφορά
(動) 支配する; 統治する; 左右する; 裁決する
(名) 規則; 習慣; 通例

Αγγλικά → Κορεατικά - rule

προφορά
명. 규칙; 관습; 정부, 지배; 자 (거리를 측정하는 도구)
동. 지배하다, 관리하다; 결정하다; 자로 선을 긋다

Αγγλικά → Βιετναμικά - rule

προφορά
n. nguyên tắc, qui tắc, qui luật, điều lệ, quyền pháp trị, quyền thống trị, lịnh của quan tòa, thước đo, đường gạch nối
v. cai trị, chỉ huy, ra lịnh, kẻ đường gạch


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: ruling
Present: rule (3.person: rules)
Past: ruled
Future: will rule
Present conditional: would rule
Present Perfect: have ruled (3.person: has ruled)
Past Perfect: had ruled
Future Perfect: will have ruled
Past conditional: would have ruled
© dictionarist.com