Γαλλικά → Αγγλικά - ricco

προφορά
n. Ricco, male first name

Ιταλικά → Αγγλικά - ricco

προφορά
adj. rich, wealthy, moneyed, well to do, affluent; abounding, abundant, full, mellow; sumptuous

Ιταλικά → Γαλλικά - ricco

προφορά
1. (denaro) solide; bien assis; riche; nanti; prospère; cossu 2. (persona) riche; fortuné
3. (benestante) riche; aisé; bien nanti 4. (abbondante) abondant; riche; copieux
5. (facoltoso) riche; fortuné; prospère

Ιταλικά → Γερμανικά - ricco

προφορά
n. reiche, raffke
adj. reich, vermögend, üppig, verschwenderisch, ergiebig, fürstlich, gesegnet, reichhaltig, reichlich, segensreich, groß


dictionary extension
© dictionarist.com