Αγγλικά → Ελληνικά - register

προφορά
ουσ. ιδίωμα, καταχωρητής, μετρητής, μητρώο, κατάλογος, κατάστιχο, καταγραφή, καταγράφων
ρήμ. καταγράφω, εγγράφω, στέλλω επί συστάσει

Αγγλικά → Αγγλικά - register

προφορά
n. list, record; book for maintaining records; style of language used in a particular setting (Linguistics); range of possible tones (Music); regulator; gauge; temporary storage area within the central processor (Computers)
v. record, enroll, enter into the official records; have an effect, have influence
n. cartulary, archive, record (of charters, deeds, etc.), register, list, book for maintaining records; (Music) range of possible tones, range

Αγγλικά → Γαλλικά - register

προφορά
n. registre; carnet; liste; compteur, enregistreur (technique); registre (niveau de langue), style, régulateur; registre, petite zone de stockage temporaire de données dans l'UC (informatique)
v. s'enregistrer

Αγγλικά → Γερμανικά - register

προφορά
n. Register, Namensliste, registrieren, registriert; (Comput) kleiner zeitweiliger Speicherbereich im Hauptprozeßor
v. registrieren, eintragen; (an) zeigen; auf-, verzeichnen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - register

προφορά
n. buku pencatatan, buku daftar, register, daftar, pencatatan, tingkat nada, lubang pengatur panas
v. mendaftarkan, mencatat, mencatatkan, menyatakan, menunjuk, menunjukkan

Αγγλικά → Ιταλικά - register

προφορά
s. lista; registro; stadio; ciclo; stile; (inform.) accumulatore, area di immagazzinamento esigua e temporanea all'interno dell'unità centrale
v. registrare; (Post) raccomandare, spedire per raccomandata; assicurare; segnare, indicare; (fig) mostrare, manifestare, esprimere; (Econ) intestare; (Mar) iscrivere, immatricolare

Αγγλικά → Πολωνικά - register

προφορά
n. rejestr, lista, spis, wykaz, licznik {techn.}, zasłona, register, rejestrator, informator, album, informujący
v. notować, wpisać na listę, zapisać, rejestrować, zarejestrować, intabulować, meldować, zameldować, pokazać, wstrzelać, przesyłka: nadać przesyłkę poleconą, zapisywać, wstrzeliwać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - register

προφορά
s. lista; agenda; entrosação; menstruação; estilo; (informática) registro, local de armazenamento pequeno e temporário dentro do processador central
v. registrar

Αγγλικά → Ρουμανικά - register

προφορά
n. registru, condică, catastif, listă, catalog, matricolă, certificat de naţionalitate {mar.}, înregistrator, terfelog, clapetă {tehn.}
v. înregistra, înscrie, consemna, marca, imprima, exprima prin gesturi, exprima prin mimică, întipări în minte, înscrie: se înscrie într-un registru, trece, potrivi {tehn.}, potrivi: se potrivi

Αγγλικά → Ρωσικά - register

προφορά
с. журнал, регистр, реестр, метрическая книга; список, официальный список, опись; ведомость, запись; счетчик, счетный механизм; заслонка, приводка
г. регистрировать, вносить в список, регистрироваться; запечатлевать, показывать, выражать

Αγγλικά → Ισπανικά - register

προφορά
s. registro, matrícula; (inform.) registro, circuito de almacenaje de alta velocidad situado dentro del microprocesador
v. registrar, dar entrada a, encartar, enrolar, inscribir, matricular; matricularse, inscribirse

Αγγλικά → Τουρκικά - register

προφορά
f. kayda geçirmek, kaydetmek, yazmak, yazdırmak, yazılmak, kayıtlı olmak, patent vermek, sicile geçmek, taahhütlü göndermek, belli etmek, dışa vurmak, göstermek (termometre vb.), izlenim bırakmak, etki yaratmak, satırları hizalamak
i. kasa, kayıt cihazı, sayaç, sicil, kütük, defter, liste (seçmen vb.), subap, valf, ses perdesi, yan yana sayfaların satır hizası ayarı, renk ayarı, kayıt memuru, nüfus memuru, nikâh memuru

Αγγλικά → Ουκρανικά - register

προφορά
n. реєстр, офіційний список, реєстратор, журнал, регістр
v. реєструвати, реєструватися, записуватися, зареєструвати, прикріпляти, приписувати, прописати, регистрирувати, регистрируватися

Γερμανικά → Αγγλικά - register

προφορά
v. record, enroll, enter into the official records; have an effect, have influence

Ινδονησιακά → Αγγλικά - register

n. register

Πολωνικά → Αγγλικά - register

n. register

Ολλανδικά → Αγγλικά - register

προφορά
n. register, table, roll, enrolment, enrollment

Αγγλικά → Ολλανδικά - register

προφορά
zn. lijst; notitieblok; kombinatie; regulator; meter; stijl; (in computers) verzamelaar, een kleine tijdelijke opslagplaats in de hoofd processor
ww. zich (laten) inschrijven; inchecken (in hotel)

Γερμανικά → Γαλλικά - register

προφορά
n. index (m), répertoire alphabétique (m), répertoire (m), registre (m), jeu d'orgue (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - register

προφορά
n. casellario (m), registro (m), libro (m), elenco (m), indice (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - register

προφορά
n. регистр (n), указатель (n), оглавление (n), реестр (n), список (n), алфавитный указатель (n)

Γερμανικά → Ισπανικά - register

προφορά
n. registro (m), tabla de materias (f), índice (m), repertorio (m), empadronamiento (m), matrícula (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - register

προφορά
i. liste (n), kütük (n)

Ολλανδικά → Γαλλικά - register

προφορά
(boeken) registre (m)

Αγγλικά → Αραβικά - register

προφορά
‏قيد، سجل، جدول، تسجيل، لائحة، قائمة، قائمة الإنتخابات، دفتر القيد، خانة في سجل، إنتظام، عداد، العداد أداة، القدرة الصوتية‏
‏أرسل بالبريد المسجل، سجل، سجل السيارة، دون في سجل، أحصى، إنتظم، إتسق، إشتكى، صوت، تسجل، قيد، كتب‏

Αγγλικά → Κινεζικά - register

προφορά
(名) 登记, 注册; 清单, 记录; 保持记录的书; 某词组的语言方式 (语言学用语); 可能音的范围, 音域 (音乐用语); 调节器; 标准度量, 计量器; 中央处理机的暂时存储区 (计算机用语)
(动) 登记, 申报, 注册; 记录; 标示, 指示; 流露; 登记, 挂号, 注册

Αγγλικά → Κινεζικά - register

προφορά
(名) 登記, 註冊; 自動登錄機, 收銀機; 登記簿, 花名冊; 音域, 聲域
(動) 登記, 申報, 註冊; 記錄; 標示, 指示; 流露; 登記, 挂號, 註冊

Αγγλικά → Χίντι - register

προφορά
n. सूची, पंजिका, लेखा, स्वर विस्तार, रजिस्टर, पंजी, हिसाब बही, गणनापत्र
v. रजिस्टर में लिखना, रजिस्टरी करना, रजिस्ट्री कराना, लिपिबद्ध करना, पंजीयित करना, पंजीकृत करना, दर्ज करना, दशार्ना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - register

προφορά
(動) 登録する; 記帳する; 記録する; 指し示す
(名) 記録, 登録, 登記; 表, 目録; 登録簿; 記載事項; 言語形式(言語学); 音の領域(音楽); 船名録; 自動記録器; (コンピュータ)レジスタ, ごく少量のデータや処理中の計算結果を一時的に記憶しておく高速の専用領域

Αγγλικά → Κορεατικά - register

προφορά
명. 기록, 등록부, 등기부, 표, 자동 기록기, 통풍 조절 장치, 특히 난방의 통풍 조절 장치, 성역, 인쇄면, 레지스터
동. 등록하다, 정식으로 기록하다, 기록하다; 인상지우다, 영향을 주다

Αγγλικά → Βιετναμικά - register

προφορά
n. sổ, sổ sách, máy ghi, sự sắp chữ, sự ghi tên, sự trình diện, sự đăng bộ xe, sự cầu chứng, sự biên vào sổ
v. vô sổ, vào sổ, ghi tên vào sổ, đăng bộ xe, trình diện, cầu chứng

Γερμανικά → Κινεζικά - register

προφορά
[das]档案保管处。目录清单。用来保存记录的书。(音乐)音域。登记簿。登记处。寄存器。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: registering
Present: register (3.person: registers)
Past: registered
Future: will register
Present conditional: would register
Present Perfect: have registered (3.person: has registered)
Past Perfect: had registered
Future Perfect: will have registered
Past conditional: would have registered
© dictionarist.com