Γαλλικά → Αγγλικά - raison

προφορά
(f) n. reason, purpose, cause; ground, justification, motive; mind, senses

Γερμανικά → Αγγλικά - raison

προφορά
n. reason (French)

Γαλλικά → Γερμανικά - raison

προφορά
n. ursache, begründung, vernunft, vernunftgemäßheit, vernünftigkeit, rationalität, ratio, räson, grund, anlass

Γαλλικά → Ιταλικά - raison

προφορά
1. (faculté mentale) ragione (f); intelletto (m) 2. (intelligence) ragione (f)
3. (jugement) ragione (f) 4. (motif) argomento (m); ragione (f)
5. (cause) ragione (f); causa (f); motivo (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - raison

προφορά
1. (faculté mentale) razão (f); intelecto (m) 2. (intelligence) juízo (m); razão (f)
3. (jugement) sensatez (f); bom senso (m) 4. (motif) argumento (m); razão (m)
5. (cause) razão (f); causa (f); motivo (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - raison

προφορά
n. разум (f), рассудок (f), смысл (f), соображение (f), повод (f), побудительный: побудительная причина (f), мотив (f), причина (f), аргумент (f), довод (f)

Γαλλικά → Ισπανικά - raison

προφορά
1. (faculté mentale) razón (f) 2. (intelligence) juicio (m)
3. (jugement) razón (f) 4. (motif) argumento (m); motivo (m)
5. (cause) razón (f); causa (f); motivo (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - raison

προφορά
[la] us, akıl; sağduyu; doğru yol; doğru; delil, kanıt; sebep

Γερμανικά → Ισπανικά - raison

προφορά
n. razón (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - raison

προφορά
us, akıl, sağduyu, doğru yol, doğru, delil, kanıt, sebep

Γαλλικά → Ολλανδικά - raison

προφορά
1. (faculté mentale) rede (m/f); verstand (n) 2. (intelligence) verstand (n)
3. (jugement) redelijkheid (f); gezond verstand (n) 4. (motif) argument (n); bewijsgrond (m); reden (m/f)
5. (cause) reden (m/f); grond (m); oorzaak (m/f)


dictionary extension
© dictionarist.com