Γαλλικά → Αγγλικά - résolu

προφορά
adj. resolute, determined, decided, intent, sinole-minded

Γαλλικά → Γερμανικά - résolu

προφορά
adj. entschieden, zielstrebig, resolut, männlich, konsequent, beherzt, dezidiert

Γαλλικά → Ιταλικά - résolu

προφορά
1. (explication) definito; ben definito; esplicito; preciso; esatto; chiaro
2. (intention) fermo; risoluto; deciso
3. (conduite) audace; intrepido; coraggioso; impavido; senza paura; determinato; risoluto; deciso; fermo; tenace

Γαλλικά → Πορτογαλικά - résolu

προφορά
1. (explication) definido; claro; preciso; bem definido; explícito
2. (intention) firme; resoluto
3. (conduite) audaz; atrevido; temerário; corajoso; intrépido; valente; determinado; resoluto; decidido; firme; tenaz; intencional

Γαλλικά → Ρωσικά - résolu

προφορά
a. решенный, непреклонный, решительный

Γαλλικά → Ισπανικά - résolu

προφορά
1. (explication) explícito; inequívoco; preciso; exacto; claro
2. (intention) decidido; firme
3. (conduite) audaz; atrevido; firme; aplomado; determinado; valiente; resuelto; decidido; tenaz

Γαλλικά → Τουρκικά - résolu

προφορά
gözü pek, korkusuz; azimli

Γαλλικά → Ολλανδικά - résolu

προφορά
1. (explication) welomlijnd; welomschreven; duidelijk; scherp omlijnd; vastomlijnd; helder
2. (intention) onwankelbaar; vast; onwrikbaar
3. (conduite) dapper; moedig; stoutmoedig; koen; onbevreesd; koelbloedig; onverschrokken; vastberaden; vastbesloten; resoluut; beslist; standvastig; hardnekkig; doelbewust


dictionary extension
© dictionarist.com