Γαλλικά → Αγγλικά - règle

προφορά
(f) n. ruler, measure; rule, common practice

Γαλλικά → Γερμανικά - règle

προφορά
n. regel, regelfall, kanon, gebot, lineal

Γαλλικά → Ιταλικά - règle

προφορά
1. (grammaire) regola (f)
2. (équipement de bureau) riga (f); regolo (m); righello (m)
3. (règlement) regola (f); regolamento (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - règle

προφορά
1. (grammaire) regra (f)
2. (équipement de bureau) régua (f)
3. (règlement) regra (f); regulamento (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - règle

προφορά
n. правило (f), линейка (f), устав (f)

Γαλλικά → Ισπανικά - règle

προφορά
1. (grammaire) regla (f)
2. (équipement de bureau) regla (f)
3. (règlement) regla (f); reglamento (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - règle

προφορά
[la] kural, kaide; cetvel

Γαλλικά → Ολλανδικά - règle

προφορά
1. (grammaire) regel (m)
2. (équipement de bureau) liniaal (m/f/n)
3. (règlement) regel (m); voorschrift (n); reglementering (f)


dictionary extension
© dictionarist.com