Γαλλικά → Αγγλικά - protesta

third-person singular past historic of protester, protested

Ιταλικά → Αγγλικά - protesta

προφορά
n. protest, remonstrance, outcry, protestation, complaint

Ρουμανικά → Αγγλικά - protesta

v. protest, object, opposition: make opposition, protest: lodge a protest, expostulate, boo, kick

Ισπανικά → Αγγλικά - protesta

προφορά
n. protest, protestation, objection, obtestation

Ιταλικά → Γαλλικά - protesta

προφορά
(generale) protestation (f); protestation (f)

Ιταλικά → Γερμανικά - protesta

προφορά
n. verwahrung, beschwerde, protest, einspruch

Ισπανικά → Γαλλικά - protesta

προφορά
1. (general) protestation (f)
2. (queja) tollé (m); réclamation bruyante
3. (general) protestation (f) 4. (advertencia) protestation (f); avertissement (m); admonition (f)(literature); admonestation (f); remontrance (f); semonce (f)

Ισπανικά → Γερμανικά - protesta

προφορά
n. protest, einspruch, einsprache, widerspruch, verwahrung, vorstellung, beteuerung, bekundung

Ισπανικά → Ρωσικά - protesta

προφορά
n. протест, заявление

Ισπανικά → Κορεατικά - protesta

προφορά
n. 단언, 항의


dictionary extension
© dictionarist.com