Πορτογαλικά → Αγγλικά - profundo

προφορά
adj. profound, ocean

Ισπανικά → Αγγλικά - profundo

προφορά
adj. profound, of great depth, fathomless; deep, not superficial; intense, extreme; serious, sober

Πορτογαλικά → Γαλλικά - profundo

προφορά
1. (geral) profond 2. (intensidade) profond 3. (silêncio) profond; caverneux; sépulcral
4. (nojo) profond; intense; sans réserve 5. (investigação) exhaustif; complet; approfondi; détaillé 6. (estudo) en profondeur
7. (emoção) vif; intense; lourd 8. (comentário) profond; judicieux; sagace; pénétrant

Ισπανικά → Γαλλικά - profundo

προφορά
1. (general) profond 2. (intensidad) profond 3. (silencio) profond; caverneux; sépulcral
4. (desastre) total; absolu; complet 5. (repugnancia) profond; intense; sans réserve 6. (investigación) exhaustif; complet; approfondi; détaillé
7. (emoción) vif; intense; lourd 8. (comportamiento emocional) ardent; passionné

Ισπανικά → Γερμανικά - profundo

προφορά
a. tief, profund, tiefgründig, gründlich, inhaltsschwer, inhaltsreich, tiefgreifend, tiefgehend, tiefschürfend, hintergründig, tiefsinnig, gesund

Ισπανικά → Ρωσικά - profundo

προφορά
adj. глубокий, низкий

Ισπανικά → Κορεατικά - profundo

προφορά
adj. 깊은, 긴


dictionary extension
© dictionarist.com