Ισπανικά → Αγγλικά - primero

προφορά
adv. firstly, first, foremost

Ισπανικά → Γαλλικά - primero

προφορά
1. (número ordinal) premier 2. (número ordinal) premier (m)
3. (general) premièrement 4. (origen) d'abord; premièrement; auparavant
5. (posibilidad) premier 6. (número ordinal) premier

Ισπανικά → Γερμανικά - primero

προφορά
a. erstmalig, erste, anfänglich, vorderst
adv. zuerst, zunächst, zuvörderst, erst, erstens, vorab, zuvor
num. erste

Ισπανικά → Ρωσικά - primero

προφορά
num. первый

Ισπανικά → Κορεατικά - primero

προφορά
adj. 첫번째, 기본, 으뜸가는
adv. 먼저, 우선, 우선 첫째로
num. 첫번째


dictionary extension
© dictionarist.com