Γαλλικά → Αγγλικά - prétexte

προφορά
(m) n. pretext, excuse, pretence; plea, case

Γαλλικά → Γερμανικά - prétexte

προφορά
n. ausrede, ausflucht, vorwand, deckmantel, umschweif

Γαλλικά → Ιταλικά - prétexte

προφορά
1. (mensonge) scusa (f); pretesto (m)
2. (raison) pretesto (m)
3. (excuse) scusa (f); pretesto (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - prétexte

προφορά
1. (mensonge) desculpa (f); pretexto (m)
2. (raison) pretexto (m); desculpa (f)
3. (excuse) desculpa (f); pretexto (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - prétexte

προφορά
n. отговорка (m), предлог (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - prétexte

προφορά
1. (mensonge) excusa (f); pretexto (m); disculpa (f)
2. (raison) pretexto (m)
3. (excuse) excusa (f); pretexto (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - prétexte

προφορά
[le] bahane

Γαλλικά → Ολλανδικά - prétexte

προφορά
1. (mensonge) uitvlucht (m/f); voorwendsel (n); excuus (n); foefje (n); smoes (m/f); smoesje (n)
2. (raison) voorwendsel (n); pretext (n)
3. (excuse) verontschuldiging (f); voorwendsel (n); smoesje (n)


dictionary extension
© dictionarist.com