Αγγλικά → Ελληνικά - power

προφορά
ουσ. ισχύς, εξουσία, δύναμη, ενέργεια

Αγγλικά → Αγγλικά - power

προφορά
n. strength; ability; capability; authority; exponent (Mathematics); output, capacity (of electricity, etc.)
v. provide power, supply with power; set in motion, drive; inspire, motivate
adj. operated by a motor or electricity; assisted by a power source, partially operated by a motor or electricity

Αγγλικά → Γαλλικά - power

προφορά
n. pouvoir; autorité; force; puissance (mathématiques); alimentation électrique; énergie
v. alimenter en électricité; mettre en marche
adj. mécanique; motorisé

Αγγλικά → Γερμανικά - power

προφορά
n. Kraft (auch Phys.); Macht; Stärke; Gewalt; Strom (Elektr.); Exponent, Hochzahl (Math.)
v. mit Energie versehen; antreiben
adj. mechanisch; beweglich; motorisch

Αγγλικά → Ινδονησιακά - power

προφορά
n. kekuatan, keperkasaan, kekayaan, kodrat, tenaga, daya, kuasa, kekuasaan, kemampuan, kesanggupan, wewenang, negara besar, pangkat
v. menggerakkan

Αγγλικά → Ιταλικά - power

προφορά
s. efficacia, potere, potenza; influenza, ascendente; intensità, vigore; forza, vigoria; capacità, facoltà; mandato, delega; persona potente; (fam, dial) grande quantità, (fam) mucchio; fonte d'energia
v. fornire forza motrice a, alimentare; fornire energia elettrica a; (fig) spronare, stimolare
agg. azionato da motore, motorizzato

Αγγλικά → Πολωνικά - power

προφορά
n. moc, energia, możność, siła, potęga, zdolność, władza, władztwo, mocarstwo, wartość
v. dostarczać energii

Αγγλικά → Πορτογαλικά - power

προφορά
s. poder; energia; força; domínio; superioridade; força (eletricidade)
v. fornecer energia; movimentar
adj. a motor; mecânico

Αγγλικά → Ρουμανικά - power

προφορά
n. putere, forţă, energie, sceptru, capacitate, randament, productivitate, autoritate, stat, grămadă {fam.}, putere măritoare
a. energetic

Αγγλικά → Ρωσικά - power

προφορά
с. сила, мощь, энергия, мощность; производительность; могущество, власть, влияние, государственная власть; сверхъестественные силы; , возможность, способность, полномочие; держава; множество, степень, сила увеличения
г. снабжать силовым двигателем
прил. силовой, энергетический, моторный, машинный

Αγγλικά → Ισπανικά - power

προφορά
s. poder, autoridad, cetro, facultad, intensidad, mando, poderío, potencia, potestad, pujanza; energía, empuje, fuerza
v. suministrar energía, fuerza eléctrica; impulsar, accionar
adj. motorizado; mecánico

Αγγλικά → Τουρκικά - power

προφορά
f. çalıştırmak, güç sağlamak, elektrik vermek
i. güç, kuvvet, enerji, yetenek, iktidar, otorite, üs [mat.], yetki, derman, takât

Αγγλικά → Ουκρανικά - power

προφορά
n. сила, міць, потужність, продуктивність, двигун, могутність, можливість, право, держава, степінь, влада, енергія
v. дія: приводити в дію
a. силовий

Γερμανικά → Αγγλικά - power

προφορά
n. power

Αγγλικά → Ολλανδικά - power

προφορά
zn. macht, kracht, vermogen, gezag, mogendheid, heerschappij, sterkte
ww. drijfkracht verschaffen, all power to you!, all power to your elbow!, by all the powers!, merciful powers!, more power to your elbow!

Γερμανικά → Γαλλικά - power

προφορά
n. pêche (f), puissance (f), punch (m), pep (m), brio (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - power

προφορά
adj. misero

Αγγλικά → Αραβικά - power

προφορά
‏مقدرة، حول، القوة، طاقة، قوة عقلية، سلطة، سلطات، سلطان، قوة، قدرة، اله إو إلاهة، تاثير، نفوذ، حول قوة، صلاحية‏
‏وصل الي السلطة، شغل‏

Αγγλικά → Κινεζικά - power

προφορά
(名) 权, 政权; 势力; 权力; 职权
(动) 使...有力量, 激励, 供以动力
(形) 借影响有权势人物以操纵权力的

Αγγλικά → Κινεζικά - power

προφορά
(名) 權, 政權; 勢力; 權力; 職權
(動) 使...有力量, 激勵, 供以動力
(形) 借影響有權勢人物以操縱權力的

Αγγλικά → Χίντι - power

προφορά
n. शक्ति, ऊर्जा, ताक़त, बल, ज़ोर, बूता, विक्रम, सत्ता, पराक्रम, क़ुदरत, सकता, वश, विभूति, विभव, प्रभाव, बिसात, अधिकार, इख़्तियार, शासन, राज्य, राज, राजकीय सत्ता
v. शक्ति देना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - power

προφορά
(形) 電力で動かす; 力を行使する
(名) 力; 体力; 力強さ; 知力; 権力, 権限; 能力, 才能; 実行力; 実力; 電力; 指数
(動) 動力を供給する

Αγγλικά → Κορεατικά - power

προφορά
명. 힘; 능력; 재능; 권위; 거듭제곱 (수학); 동력 (전기등의)
동. ...에 동력을 공급하다
형. 동력이나 전기에 의해 작동되는

Αγγλικά → Βιετναμικά - power

προφορά
n. quyền lực, quyền hạn, tư cách, tài năng, thế lực, ảnh hưởng, quyền thay mặt, số lủy thừa, nguồn điện lực, sức mạnh, số đông người, năng, quyền chi phối

Γερμανικά → Κινεζικά - power

προφορά
[die] ①功率。强度。②力。力量。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: powering
Present: power (3.person: powers)
Past: powered
Future: will power
Present conditional: would power
Present Perfect: have powered (3.person: has powered)
Past Perfect: had powered
Future Perfect: will have powered
Past conditional: would have powered
© dictionarist.com