Γαλλικά → Αγγλικά - poste

προφορά
(f) n. post, mail; job, office, appointment, position; station, place; situation; program

Ιταλικά → Αγγλικά - poste

προφορά
[porre] v. put, place, set, lay, pose; put oneself, place oneself

Πορτογαλικά → Αγγλικά - poste

προφορά
n. mast, goalpost, stake, pole, post, tree

Ισπανικά → Αγγλικά - poste

προφορά
n. pole, post, picket; stump; pylon

Γαλλικά → Γερμανικά - poste

προφορά
n. post, postsendung, poststation, stellung, stelle, polizeiwache, wache, schicht, posten, arbeitsplatz, fernseher, apparat, umspannswerk, gerät, fernsehgerät, polizeiposten, amt, polizeirevier, revier

Γαλλικά → Ρωσικά - poste

προφορά
n. почта (f), место (должность) (f), должность (m), пост (m), пункт (m), место (тех.) (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - poste

προφορά
[la] posta; postane

Πορτογαλικά → Γαλλικά - poste

προφορά
1. (metal - madeira) poteau (m) 2. (madeira) perche (f); piquet (m); poteau (m); pieu (m); jalon (m)
3. (eletricidade) pylône (m) 4. (construção) étrésillon (m); étançon (m); étai (m); support (m); entretoise (f); jambe de force; traverse (f); lierne (f)
5. (técnico) étançon (m); étai (m)

Ισπανικά → Γαλλικά - poste

προφορά
1. (metal - madera) poteau (m) 2. (deportes - fútbol) poteau de but
3. (madera) piquet (m); poteau (m); pieu (m); jalon (m) 4. (electricidad) pylône (m)
5. (edificio) montant (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - poste

προφορά
n. pfosten, pfahl, mast, ständer, stange

Ισπανικά → Ρωσικά - poste

προφορά
n. столб, мачта

Ισπανικά → Κορεατικά - poste

προφορά
n. 기둥, 돛대


© dictionarist.com