Αγγλικά → Ελληνικά - position

προφορά
ουσ. θέση, τοποθεσία

Αγγλικά → Αγγλικά - position

προφορά
n. viewpoint, opinion; siting, locus; location, place; post, job; condition, situation; pose, stance; status of commitments on the market (Finance and Investment)
v. erect, set, put; place, post
n. position, siting, location, place; post

Αγγλικά → Γαλλικά - position

προφορά
n. pos., abréviation pour position, point de vue; opinion; place, lieu; poste, travail, boulot; condition, situation; conception; statut d'obligation d'un marché (Finance et Investissement)
v. positionner; mettre en place

Αγγλικά → Γερμανικά - position

προφορά
n. Status; Lokalisierung; Ort; Arbeitsposition; Stellung, Einstellung; Situation
v. positionieren, plazieren; aufstellen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - position

προφορά
n. posisi, kedudukan, sikap badan, jabatan, pekerjaan, kursi, kelungguhan, formasi, keadaan
v. menempatkan, mengatur posisi, mengatur tempat

Αγγλικά → Ιταλικά - position

προφορά
s. punto di vista, opinione; posizione, collocazione; ubicazione; posa; posto; impiego, lavoro; situazione, stato; condizione economica; modo di vedere, atteggiamento; (Sport) classifica, posto in classifica; (Mar, Aer) punto, posizione
v. piazzare, mettere in posizione, collocare, disporre, sistemare; determinare la posizione di, localizzare, individuare; dislocare

Αγγλικά → Πολωνικά - position

προφορά
n. twierdzenie, pozycja, miejsce, sytuacja, stanowisko, położenie, postawa, praca, stan, godność, określić położenie
v. ustawiać, umieszczać, ustawić, umieścić

Αγγλικά → Πορτογαλικά - position

προφορά
s. posição; localização; local; emprego; trabalho; posicionamento, estado, situação; posição do mercado (Finanças)
v. colocar; instalar

Αγγλικά → Ρουμανικά - position

προφορά
n. poziţie, loc, postură, atitudine, situaţie, post, funcţie, serviciu
v. pune, aşeza, plasa, instala, determina locul

Αγγλικά → Ρωσικά - position

προφορά
с. местоположение, расположение, обычное место; положение, правильное место; позиция, поза; должность
г. ставить, помещать, определять местоположение

Αγγλικά → Ισπανικά - position

προφορά
s. colocación, plaza; posición, localización, situación, ubicación; actitud, postura
v. estacionar, posicionar, situar, ubicar

Αγγλικά → Τουρκικά - position

προφορά
f. yerleştirmek, koymak, yerini belirlemek
i. konum, yer, durum, pozisyon, duruş, görev, mevki, statü, görüş, fikir, sav

Αγγλικά → Ουκρανικά - position

προφορά
n. положення, місцеперебування, позиція, становище, поза, посада, місце, ставлення
v. ставити, розміщувати, локалізувати

Γαλλικά → Αγγλικά - position

προφορά
(f) n. position, location, placing; place; standing, bearing, status; stand, attitude; posture, alignment

Γερμανικά → Αγγλικά - position

προφορά
n. viewpoint, opinion; siting, locus; location, place; post, job; condition, situation; pose, stance; status of commitments on the market (Finance and Investment)

Αγγλικά → Ολλανδικά - position

προφορά
zn. positie, rang, stand, houding, ligging, standpunt
ww. plaatsen, opstellen, plaats : de plaats bepalen van

Γαλλικά → Γερμανικά - position

προφορά
n. lage, position, grundhaltung, haltung, stellung, stellungnahme, situation, platz, standort, rang, stand, standpunkt, kontostand, befinden

Γαλλικά → Ιταλικά - position

προφορά
1. (général) posizione (f); collocazione (f) 2. (rang) posizione (f) 3. (classification) posto (m)
4. (vitesse) regolazione (f); graduazione (f) 5. (général) posizione (f)
6. (emploi) posto (m); posizione (f); impiego (m) 7. (situation) posizione (f); situazione (f)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - position

προφορά
1. (général) localização (f) 2. (rang) posição (f); lugar (m) 3. (classification) lugar (m)
4. (vitesse) regulagem (f) 5. (général) posição (f) 6. (emploi) lugar (f); posto (m); posição (f)
7. (situation) posição (f); situação (f)

Γαλλικά → Ρωσικά - position

προφορά
n. положение (f), расположение (f), обычный: обычное место (f), поза (f), состояние (f), ситуация (f), установка (f), позиция (f), статус (f)

Γαλλικά → Ισπανικά - position

προφορά
1. (général) posición (f); ubicación (f)(Lat. Amer.) 2. (rang) posición (f); rango (m) 3. (classification) puesto (m)
4. (vitesse) ajuste (m) 5. (général) posición (f)
6. (emploi) puesto (m); empleo (m); posición (f) 7. (situation) posición (f); situación (f)

Γαλλικά → Τουρκικά - position

προφορά
[la] durum; konum; görev, mevki; tutum

Γερμανικά → Γαλλικά - position

προφορά
n. position (f), situation (f)

Γερμανικά → Ιταλικά - position

προφορά
n. posizione (f), posta {econ.} (f), situazione (f)

Γερμανικά → Ρωσικά - position

προφορά
n. пост (f), положение (f), место (f), позиция (f), местоположение (f), местонахождение (f), точка зрения (f), пункт (f), разряд (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - position

προφορά
n. posición (f), situación (f), partida (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - position

προφορά
i. durum (f), pozisyon (f), görüş (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - position

προφορά
1. (général) ligging (f); positie (f) 2. (rang) positie (f); rang (m); plaats (m/f) 3. (classification) positie (f); plaats (m/f)
4. (vitesse) stand (m) 5. (général) positie (f); ligging (f) 6. (emploi) betrekking (f); positie (f); ambt (n)
7. (situation) positie (f); situatie (f)

Γερμανικά → Ολλανδικά - position

προφορά
positie ,stand

Αγγλικά → Αραβικά - position

προφορά
‏موقف، مركز، منصب، موضع، حالة، وضع، مكانة، وضع حالة، موقع، موقف من قضية، مركز إجتماعي، وظيفة، مركز منصب، مقام منزلة، رآي، وضع حط، وضع حرج، مكان‏
‏وضع، وضعه فى موضع معين، وقع، كان في موقع، كمن‏

Αγγλικά → Κινεζικά - position

προφορά
(名) 位置, 方位, 地点; 姿势, 姿态; 恰当的位置; 地位
(动) 安置, 决定...的位置

Αγγλικά → Κινεζικά - position

προφορά
(名) 位置, 方位, 地點; 姿勢, 姿態; 恰當的位置; 地位
(動) 安置, 決定...的位置

Αγγλικά → Χίντι - position

προφορά
n. स्थान, पदवी, अवस्था, गौरवपूर्ण स्थिति, ठान, आसन

Αγγλικά → Ιαπωνικά - position

προφορά
(名) 位置; 姿勢; 順位; 地位; 見解
(動) 置く, 配置する

Αγγλικά → Κορεατικά - position

προφορά
명. 위치,자리; 견해, 입장;직책, 직업; 조건, 상황; 몸가짐, 태도; 국면, 형세
동. 세우다, 두다; 위치를 정하다

Αγγλικά → Βιετναμικά - position

προφορά
n. thái độ, tư thế, chổ, vị trí, địa vị, trường hợp, chổ làm việc, vị trí mẫu âm của vần
v. để vào chổ, đặt vào vị trí

Γερμανικά → Κινεζικά - position

προφορά
[die]部位。地位。定位。立场。身分。位。位置。职位。姿势。


Χρονοι ρηματων

Present participle: positioning
Present: position (3.person: positions)
Past: positioned
Future: will position
Present conditional: would position
Present Perfect: have positioned (3.person: has positioned)
Past Perfect: had positioned
Future Perfect: will have positioned
Past conditional: would have positioned
© dictionarist.com