Ισπανικά → Αγγλικά - poner al día

προφορά
v. catch up, enter up, write up

Ισπανικά → Γαλλικά - poner al día

προφορά
1. (diario) mettre à jour
2. (información) renseigner sur; informer de; mettre au courant de
3. (modernizar) mettre à jour; moderniser

Ισπανικά → Γερμανικά - poner al día

προφορά
v. einarbeiten, laufend: jdn auf dem laufenden halten, modernisieren, aufarbeiten


dictionary extension
© dictionarist.com