Ισπανικά → Αγγλικά - poner a prueba

προφορά
v. pace: put through his paces, tempt, test, try

Ισπανικά → Γαλλικά - poner a prueba

προφορά
1. (general) mettre à l'épreuve
2. (calidad) éprouver; mettre à l'épreuve
3. (técnico) examiner 4. (probar) mettre à l'épreuve; essayer; tester

Ισπανικά → Γερμανικά - poner a prueba

προφορά
v. prüfen

Ισπανικά → Ρωσικά - poner a prueba

προφορά
v. испытывать

Ισπανικά → Κορεατικά - poner a prueba

προφορά
v. 실험하다


dictionary extension
© dictionarist.com