Ιταλικά → Αγγλικά - perentorio

προφορά
adj. peremptory, final, imperative

Ισπανικά → Αγγλικά - perentorio

προφορά
[perentorio] adj. imperative; assertive, peremptory

Ιταλικά → Γαλλικά - perentorio

προφορά
1. (argomento) péremptoire; décisif
2. (voce) péremptoire; tranchant
3. (diritto) péremptoire; définitif; formel 4. (comportamento) impérieux; dictatorial; autoritaire

Ιταλικά → Γερμανικά - perentorio

προφορά
adj. endgültig, entschieden

Ισπανικά → Γαλλικά - perentorio

προφορά
1. (argumento) péremptoire; décisif
2. (voz) péremptoire; tranchant
3. (derecho) péremptoire; définitif; formel

Ισπανικά → Γερμανικά - perentorio

προφορά
a. dringlich, dringend, unabweislich, unabweisbar


dictionary extension
© dictionarist.com