Γαλλικά → Αγγλικά - partie

προφορά
n. proportion, stroke, part, slice, stretch

Γερμανικά → Αγγλικά - partie

προφορά
(die) n. portion, part; competition, match (Sports); role, character or part portrayed by an actor; picnic, excursion, outing; person considered suitable for marriage

Ρουμανικά → Αγγλικά - partie

n. track, path

Γαλλικά → Γερμανικά - partie

προφορά
n. abteilung, partie, hängepartie, runde, partei, stimme, seite, teil, anteil, abschnitt, part, stück, gebiet, fach, spiel
abbr. abschn.

Γαλλικά → Ιταλικά - partie

προφορά
1. (général) parte (f); porzione (f) 2. (part) porzione (f)
3. (propriété foncière) tratto (m) 4. (commerce) partita (f); lotto (m)
5. (sports) partita (f); match (m) 6. (composant) componente (f); parte (f); elemento (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - partie

προφορά
1. (général) parte (f); pedaço (m) 2. (part) proporção (f)
3. (propriété foncière) trecho (m) 4. (commerce) lote (m)
5. (sports) partida (f); jogo (m) 6. (composant) componente (m); parte (f); elemento (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - partie

προφορά
n. доля (f), замысел (f), план (f), часть (f), участие (f), сторона (юр.) (f), часть речи (грам.) (f), развлечение (f), увеселение (f), партия (муз.) (f), партия (в игре) (f)

Γαλλικά → Ισπανικά - partie

προφορά
1. (général) parte (f); porción (f) 2. (part) proporción (f); parte (f)
3. (propriété foncière) tramo (m) 4. (commerce) lote (m)
5. (sports) partido (m) 6. (composant) componente (m); pieza (f); parte (f); elemento (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - partie

προφορά
[la] kısım, bölüm, parça; parti; (oyunda) parti; eğlence, parti; karşılaşma, maç

Γερμανικά → Γαλλικά - partie

προφορά
n. partie (f), manche (f), parti (m), jeu (m), lot (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - partie

προφορά
n. parte (f), partita (f), escursione (f), partito (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - partie

προφορά
n. часть (f), партия (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - partie

προφορά
n. región (f), excursión (f), papel (m), parte (f), partido (m), pasaje (m), lote (m), partida (f), tanda (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - partie

προφορά
i. gezinti (f), evlilik (f), parti (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - partie

προφορά
1. (général) deel (n); gedeelte (n) 2. (part) gedeelte (n); deel (n); aandeel (n)
3. (propriété foncière) stuk (n) 4. (commerce) partij (f)
5. (sports) match (m/f); wedstrijd (m) 6. (composant) component (m); onderdeel (n); element (n); bestanddeel (n)

Γερμανικά → Ολλανδικά - partie

προφορά
partij (goederen)

Γερμανικά → Κινεζικά - partie

προφορά
[die] pl.Partien ①(风景或人体等)部分。局部。②(歌剧或清唱剧)角色。③(游戏、棋牌类、比赛、舞会)一场。一盘。一局。④(货物、产品)一宗。一批。⑤(集体)郊游。远足。一行。⑥被认为适合结婚的人。理想的结婚对象。婚姻对象。择偶对象。⑦(染料)一份。


dictionary extension
© dictionarist.com