Αγγλικά → Γαλλικά - palo

προφορά
n. arbre, bois; poutre (Espagnol)

Αγγλικά → Γερμανικά - palo

προφορά
n. Holz, Nutzholz (Spanisch)

Αγγλικά → Ρωσικά - palo

προφορά
(m) столб

Αγγλικά → Ισπανικά - palo

προφορά
s. madera, palo (Español)

Ιταλικά → Αγγλικά - palo

προφορά
n. pole, pale, post, stake, shaft, pile, spar, stilt

Ισπανικά → Αγγλικά - palo

προφορά
[palo (m)] n. pale, fence stake; stick, staff; handle; mast, long pole above the hull of a ship which supports the rigging and sails (Nautical); stalk, stem of a plant; wood; tree; ascender, part of a letter that extends above the baseline; descender

Ιταλικά → Γαλλικά - palo

προφορά
1. (metallo - legno) poteau (m) 2. (recinto) palis (m); pieu (m)
3. (legno) perche (f); piquet (m); poteau (m); pieu (m); jalon (m) 4. (elettricità) pylône (m)
5. (costruzione) pilotis (m)

Ιταλικά → Γερμανικά - palo

προφορά
n. stange, torlatte, pfahl, mast, schmieresteher, pfosten, pflock

Ισπανικά → Γαλλικά - palo

προφορά
(madera) perche (f); bâton (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - palo

προφορά
n. stock, pfahl, mast, stab, stecken, stange, holz, knüttel, knüppel, stiel, mastbaum, prügel, schlag, schläger, balken, galgen, todesstrafe, koitus, nummer, drink, gläschen

Ισπανικά → Ρωσικά - palo

προφορά
n. древесина, палка

Αγγλικά → Κορεατικά - palo

προφορά
명. (스페인어), 목재, 나무

Ισπανικά → Κορεατικά - palo

προφορά
n. 막대기


dictionary extension
© dictionarist.com