Πορτογαλικά → Αγγλικά - pacto

προφορά
(m) n. compact; concordat, covenant; agreement, contract; pact, treaty

Ισπανικά → Αγγλικά - pacto

προφορά
[pacto (m)] n. pact, agreement; covenant; deal; compact

Πορτογαλικά → Γαλλικά - pacto

προφορά
1. (contrato) contrat impératif; convention (f); accord exécutoire
2. (acordo) pacte (m); traité (m)

Ισπανικά → Γαλλικά - pacto

προφορά
1. (negociación) marché (m); affaire (f)
2. (contrato) contrat impératif; convention (f); accord exécutoire
3. (acuerdo) pacte (m); traité (m) 4. (militar) alliance (f); pacte (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - pacto

προφορά
n. vertrag, pakt, abkommen, handel

Ισπανικά → Ρωσικά - pacto

προφορά
n. соглашение, договор, пакт

Ισπανικά → Κορεατικά - pacto

προφορά
n. 계약


dictionary extension
© dictionarist.com