Αγγλικά → Ελληνικά - order

προφορά
ουσ. προσταγή, τάξη, σύστημα, κανόνας, διαταγή, παραγγελία, εντολή, τάγμα, παράσημο, βαθμός
ρήμ. διατάσσω, παραγγέλλω, κανονίζω, παραγγέλνω, προστάζω

Αγγλικά → Αγγλικά - order

προφορά
n. arrangement; instruction; command; request for something; religious group
v. command; request something; arrange; manage
n. order, request for something; command

Αγγλικά → Γαλλικά - order

προφορά
n. ordre; commande; commandement; mandat; ordre religieux
v. ordonner; commander; organiser; diriger

Αγγλικά → Γερμανικά - order

προφορά
n. Ordnung; Orden; Folge; Zustand; Befehl; Bestellung; Weihe, Priesterweihe
v. befehlen; bestellen; anordnen, Ordnung machen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - order

προφορά
n. urutan, urut-urutan, susunan, tata, tertib, ketertiban, ketenteraman, tata tertib, kerapian, acara, peraturan rapat, pesan, pesanan, bestel, antaran, perintah, suruhan, rodi, golongan, medali, tanda jasa, orde, jenis, pangkat
v. memerintah, menyuruh, suruh, memerintahkan, memesan, berpesan, bestel, mengatur, menyusun

Αγγλικά → Ιταλικά - order

προφορά
s. ordine, successione, ordinamento; disposizione, sistemazione, assetto; formazione, schieramento; compagine; stato, condizione; quiete pubblica; procedura, prassi; comando; permesso, autorizzazione
v. ordinare a, comandare a, ingiungere a; imporre; commissionare; prescrivere; regolare, organizzare; disporre, sistemare; destinare

Αγγλικά → Πολωνικά - order

προφορά
n. klasa, rząd w systematyce i matematyce, order, porządek, ład, kolejność, bieg, dyslokacja, następstwo, szyk, zakon, polecenie, rozkaz, zamówienie, przekaz, hasło, instrukcja, nakazanie, obstalunek, stalunek, warstwa społeczna, zapotrzebowanie, zgromadzenie się
v. uporządkować, regulować, uszeregować, uregulować, zamawiać, rozkazać komuś coś zrobić, kazać, nakazać, polecić, zrządzić, uporządkowywać, zamówić, nakazywać, polecać, zrządzać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - order

προφορά
s. ordem, mandato; regra; preceito; costume; convite; grupo religioso
v. convidar; ordenar; arrumar; mandar; dirigir

Αγγλικά → Ρουμανικά - order

προφορά
n. ordine, succesiune, serie, secvenţă, rânduială, bună rânduială, dispoziţie, stare de funcţionare, ordin, regulament, statut, poruncă, comandă, ordin de plată, scop, intenţie, hotărâre, decizie, fel, categorie, poziţie socială, clasă, clasă socială, rang, sistem, cin {înv.}, ordin cavaleresc, stil, ceată, bilet gratuit, bilet de favoare
n. ordine de bătaie
v. ordona, porunci, prescrie, recomanda, comanda, face o comandă de, aranja, rândui, dispune, sistematiza, organiza, trimite cu ordin, delega, da ordine, face ordine

Αγγλικά → Ρωσικά - order

προφορά
с. порядок, последовательность; пропуск, устав, упорядоченность; расположение, исправность; хорошее физическое состояние, чистота, спокойствие; строй, государственное устройство; регламент, боевой порядок; степень, уровень
ордер, приказ; предписание, инструкция, распорядок, распоряжение, разнарядка; заказ
г. приказывать, велеть, распоряжаться; направлять, назначать, предписывать, прописывать; заказать; приводить в порядок, упорядочивать, предопределять

Αγγλικά → Ισπανικά - order

προφορά
s. orden, acordada, comando, directriz, disposición, instrucción, mandamiento, mandato, ordenanza, precepto; arreglo, distribución, formación, ordenación, organización; pedido, encargo; tipo, clase
v. mandar a pedir, encargar, hacer un pedido a; hacer el pedido; ordenar, disponer, poner en orden; comandar, consignar ordenes, decir

Αγγλικά → Τουρκικά - order

προφορά
f. emir vermek, emretmek, buyurmak, söylemek, tavsiye etmek (doktor), sipariş vermek, ısmarlamak, düzenlemek, sıraya koymak
i. düzen, tertip, asayiş, sıra, dizi, tabaka, usul, yöntem, çalışır durum, emir, buyruk, ödeme emri, sipariş, basamak, hane, sınıf, rütbe, nişan, mezhep, tarikat, paso

Αγγλικά → Ουκρανικά - order

προφορά
n. порядок, послідовність, розташування, розміщення, заведений порядок, справність, добрий стан, лад, добрий фізичний стан, регламент, процедура: правила процедури, порядок ведення, суспільний лад, устрій, наказ, розпорядження, інструкція, дозвіл, перепустка, ордер, вексель, чек, замовлення, порція, ранг, чин, звання, орден, відзнака
n. рицарський орден, релігійний орден, товариство, організація приватних осіб, група духовних осіб, духовний сан, рід, сорт, властивість, ряд, підклас, веління, спокій, диспозиція, загад, заказ, замова, заявка, команда, переказ, припис, стрій
v. наказувати, розпоряджатися, посилати, відсилати, призначати, приписувати ліки, замовляти, упорядковувати, доводити до ладу, розташовувати, розкладати в певному порядку, висвячувати в духовний сан, визначати, веліти, запорядити, казати, найменувати, наказати

Γερμανικά → Αγγλικά - order

προφορά
v. command; request something; arrange; manage

Πολωνικά → Αγγλικά - order

n. order, decoration

Ολλανδικά → Αγγλικά - order

προφορά
n. order, command, indent, say so

Αγγλικά → Ολλανδικά - order

προφορά
zn. orde, rangorde, volgorde, stand, klasse, soort, rang, ordeteken, order, bevel, lastgeving, hottol l i nn

Γερμανικά → Γαλλικά - order

προφορά
n. commande (f), directive (f), ordre (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - order

προφορά
n. comando (m), ordine {comm.} (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - order

προφορά
n. приказ (f), заказ (f), наряд (f), инструкция (f), команда (f), поручение (f), распоряжение (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - order

προφορά
n. orden (f), pedido (m)

Γερμανικά → Τουρκικά - order

προφορά
i. komut (f), sipariş (f)

Ολλανδικά → Γαλλικά - order

προφορά
1. (militair) ordre (m)
2. (bevel) commandement (m); ordre (m); ordonnance (f); mandat (m)

Γερμανικά → Ολλανδικά - order

προφορά
order

Αγγλικά → Αραβικά - order

προφορά
‏طلب تجاري، درجة كهنوتية، أمر، نظام، نقابة، رهبنة، أخوية، منزلة، تعليمات، وسام عسكري، ضرب، نوع، طراز، إذن، طبقة، جماعة، طقس ديني، ترتيب، طراز معماري، أمر عسكري، توصية، فرض، النظام‏
‏أمر، نظم، رتب، طلب في المطعم، وصف دواء، أدار، طلب‏

Αγγλικά → Κινεζικά - order

προφορά
(名) 次序, 命令, 规则
(动) 命令; 定购; 指挥; 叫; 下命令, 指挥; 点菜; 定购

Αγγλικά → Κινεζικά - order

προφορά
(名) 次序, 命令, 規則
(動) 命令; 定購; 指揮; 叫; 下命令, 指揮; 點菜; 定購

Αγγλικά → Χίντι - order

προφορά
n. इंतिज़ाम, व्यवस्था, क्रम, प्रकार, ढंग, श्रेणि, प्रणाली, तरीक़ा, तरतीब, नियोग, परवाना, उपनियम, आज्ञप्ति, अनुशासन, डिगरी
v. हुक्म देना, आज्ञा देना, आज्ञप्ति देना, अनुशासन करना, मंगाना, कार्य देना, डिगरी करना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - order

προφορά
(動) 命じる; 注文する; 整頓する; 依頼する
(名) 命令; 注文; 順序; 注文品; 序列; 整頓; 依頼

Αγγλικά → Κορεατικά - order

προφορά
명. 배정, 정돈; 명령; 주문; 교단
동. 명령하다; 요청하다, 주문하다; 정돈하다

Αγγλικά → Βιετναμικά - order

προφορά
n. giai cấp, thần phẩm, phẩm chức, huy chương, kiểu, thức, thứ tự, ngay, lập tức, tức thì, cách ăn mặc, chế độ, trật tự, mục đích để, phong chức
v. thu xếp, sắp đặc, cho toa, đặc hàng

Γερμανικά → Κινεζικά - order

προφορά
[die] ①订单。订货。②军令。指令。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: ordering
Present: order (3.person: orders)
Past: ordered
Future: will order
Present conditional: would order
Present Perfect: have ordered (3.person: has ordered)
Past Perfect: had ordered
Future Perfect: will have ordered
Past conditional: would have ordered
© dictionarist.com