Ιταλικά → Αγγλικά - opposto

προφορά
adj. opposite, opposed, opposing, warring, conflicting, contrary, converse

Ιταλικά → Γαλλικά - opposto

προφορά
1. (contrasto) contraire; opposé 2. (differente) opposé; contraire 3. (forza) opposé; contraire
4. (posizione) opposé; qui fait face 5. (direzione) inverse; opposé 6. (comportamento) contraire
7. (differenza) opposé (m); contraire (m); inverse (m) 8. (carattere - uomo) pôle opposé

Ιταλικά → Γερμανικά - opposto

προφορά
adj. entgegengesetzt, gegenständig, andere, umgekehrt, entgegen


© dictionarist.com