Αγγλικά → Αγγλικά - opposed to

προφορά
against

Αγγλικά → Γαλλικά - opposed to

προφορά
s'oppose à

Αγγλικά → Γερμανικά - opposed to

προφορά
ist gegen ...

Αγγλικά → Ιταλικά - opposed to

προφορά
essere contrario a

Αγγλικά → Πορτογαλικά - opposed to

προφορά
se opõe a-

Αγγλικά → Ρουμανικά - opposed to

προφορά
adv. dezacord: în dezacord cu

Αγγλικά → Ισπανικά - opposed to

προφορά
opuesto a

Αγγλικά → Ιαπωνικά - opposed to

προφορά
に反対して


dictionary extension
© dictionarist.com