Ιταλικά → Αγγλικά - opinante

προφορά
[opinare] v. opine, assume that, think that, express a view

Ισπανικά → Γερμανικά - opinante

προφορά
n. diskutierende, abstimmende
a. meinend


dictionary extension
© dictionarist.com