Γαλλικά → Αγγλικά - onze

προφορά
n. eleven

Πορτογαλικά → Αγγλικά - onze

προφορά
n. eleven, number 11

Ολλανδικά → Αγγλικά - onze

προφορά
pron. our

Γαλλικά → Γερμανικά - onze

προφορά
n. elf
adj. elfte
num. elf

Γαλλικά → Ιταλικά - onze

προφορά
1. (nombre cardinal) undici
2. (sports - football) undici (m); squadra (f)
3. (nombre cardinal) undici (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - onze

προφορά
1. (nombre cardinal) onze
2. (sports - football) equipe (f); time (m)
3. (nombre cardinal) onze (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - onze

προφορά
num. одиннадцать

Γαλλικά → Ισπανικά - onze

προφορά
1. (nombre cardinal) once
2. (sports - football) equipo (m); once (m)
3. (nombre cardinal) once (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - onze

προφορά
num on bir; on birinci

Πορτογαλικά → Γαλλικά - onze

προφορά
1. (numeral cardinal) onze
2. (numeral cardinal) onze (m)

Ολλανδικά → Γαλλικά - onze

προφορά
(bezittelijk bijvoeglijk nw. - mv.) nos

Γαλλικά → Ολλανδικά - onze

προφορά
1. (nombre cardinal) elf
2. (sports - football) elftal (n); voetbalteam (n); voetbalploeg (m/f); team (n)
3. (nombre cardinal) elf (m/f)


© dictionarist.com