Ολλανδικά → Αγγλικά - onwrikbaar

προφορά
adv. steadfastly
adj. immovable, unflinching, steadfast, unshakable, unwavering, unalterable, unpersuadable, irremovable, inflexible, impregnable

Ολλανδικά → Γαλλικά - onwrikbaar

προφορά
1. (algemeen) inébranlable 2. (intentie) ferme; résolu
3. (persoon) inébranlable; à toute épreuve
4. (gedrag) insensible


© dictionarist.com