Ολλανδικά → Αγγλικά - onvoorzichtig

προφορά
adv. unadvisedly, out of turn
adj. imprudent, guardless, incautious, unadvised, indiscreet, indiscrete

Ολλανδικά → Γαλλικά - onvoorzichtig

προφορά
(gedrag) audacieux; téméraire; imprudent; peu sage; peu judicieux; malavisé


dictionary extension
© dictionarist.com