Ολλανδικά → Αγγλικά - onvoordelig

προφορά
adv. disadvantageously
adj. disadvantageous, profitless, unprofitable, nonprofit, gainless

Ολλανδικά → Γαλλικά - onvoordelig

προφορά
1. (nadeel) désavantageux; défavorable
2. (voorwaarde) adverse; défavorable; contraire


dictionary extension
© dictionarist.com