Αγγλικά → Ελληνικά - number

προφορά
ουσ. αριθμών, αριθμός, νούμερο, ψηφίο

Αγγλικά → Αγγλικά - number

προφορά
n. mathematical value or its symbol; identifying numeral (e.g. of a house); indefinite amount, quantity of; sum, tally; act in a performance, musical piece; unit in a series; mathematics; quantity (Grammar); unique thing or person (Informal)
v. count; assign a number; equal in amount; limit, allot; be included in (a specific group); total, add up to

Αγγλικά → Γαλλικά - number

προφορά
n. nombre; morceau
v. compter; dénombrer; chiffrer

Αγγλικά → Γερμανικά - number

προφορά
[numb] adj. betäubt; empfindungslos; starr
n. Anzahl, Nummer, Zahl
v. zählen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - number

προφορά
n. bilangan, jumlah, cacah, nomor, terbitan, hidangan, lagu, angka
v. menomori, berjumlah, menganggap

Αγγλικά → Ιταλικά - number

προφορά
s. numero; cifra; numero di telefono; gruppo; fascicolo, dispensa; motivo, melodia; (Comm) articolo; (Tess) titolo; (sl) ragazza
v. contare, calcolare, conteggiare; annoverare, includere nel numero; essere in totale, ammontare a, assommare a; numerare; enumerare, elencare; limitare; suddividere, spartire; (Tess) titolare

Αγγλικά → Πολωνικά - number

προφορά
n. liczba, ilość, szereg, pogłowie, miarka, numer, cyfra, zeszyt, kwantum, liczebnik
v. policzyć, zaliczać, liczyć sobie, ponumerować, numerować, zaliczyć

Αγγλικά → Πορτογαλικά - number

προφορά
s. número; algarismo; quantidade; multidão
v. contar, numerar, computar

Αγγλικά → Ρουμανικά - number

προφορά
n. număr, numeral, cifră, aritmetică, serie, mulţime, exemplar, ritm, metru, bucată muzicală, model
v. număra, socoti, enumera, numerota, însuma, ridica: se ridica la

Αγγλικά → Ρωσικά - number

προφορά
с. число, количество, большое количество, многочисленность; группа, компания; номер, экземпляр, выпуск; сумма, цифра, числительное; размер; ритм; стихи
г. нумеровать, номеровать, насчитывать, причислять, причислить, зачислять, числиться, быть в числе, считать, пересчитывать, рассчитываться

Αγγλικά → Ισπανικά - number

προφορά
s. número, cifra, guarismo
v. contar, numerar

Αγγλικά → Τουρκικά - number

προφορά
f. saymak, numaralamak, hesaplamak, katmak, sayı saymak, içermek, katılmak, yaşında olmak
i. rakam, sayı, numara, miktar, adet, müzik parçası, tip, hoş şey

Αγγλικά → Ουκρανικά - number

προφορά
n. число, номер видання, цифра, наркотик, кількість, кількість: певна кількість, зразок, ряд, безліч, порядковий номер, випуск, номер програми, сума, показник, коефіцієнт, номер, нумер, чисельність
v. нумерувати, налічувати, становити, складати, зараховувати, рахувати, перераховувати, призначати

Αγγλικά → Ολλανδικά - number

προφορά
zn. nummer, aantal, getal, tal, versmaat, mens [inf.], meid [inf.]
ww. nummeren, tellen, bedragen

Αγγλικά → Αραβικά - number

προφορά
‏مقدار، عدد، كمية، رقم، عدد من جريدة، رقم مسلسل، قدر، العدد‏
‏عد حضر، أحصى، رقم، عد، إعتبر، حسب‏

Αγγλικά → Κινεζικά - number

προφορά
(名) 数目, 总数, 号码
(动) 数, 共计, 计算; 计算, 报数

Αγγλικά → Κινεζικά - number

προφορά
(名) 數目, 總數, 號碼
(動) 數, 共計, 計算; 計算, 報數

Αγγλικά → Χίντι - number

προφορά
n. अंक, संख्या, तादाद, गिनती
v. नंबर डालना, अंक लगाना, सूची में दर्ज होना, होना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - number

προφορά
(名) 数, 数字; 総数; 号; 番号; 曲目
(動) 番号を付ける; 数になる; 数える
(形) 感覚を失った; 麻酔の

Αγγλικά → Κορεατικά - number

προφορά
명. 수, 숫자; 번지; 무한정의 양; 총계; 연극이나 음악의 장; 연속물의 단위; 수학; 양(문법); 독특한 것 또는 사람(구어)
동. 수를 세다; 번호를 매기다; 총수가 ...에 달하다; 기간을 정하다; 특별한 그룹에 인원이 되다; 합계를 내다

Αγγλικά → Βιετναμικά - number

προφορά
n. số, đám người, đoàn người, số người, toán người, nhóm người, chữ số, số nhà, số hiệu, số báo
v. đếm, kể vào, liệt vào, ghi số


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: numbering
Present: number (3.person: numbers)
Past: numbered
Future: will number
Present conditional: would number
Present Perfect: have numbered (3.person: has numbered)
Past Perfect: had numbered
Future Perfect: will have numbered
Past conditional: would have numbered
© dictionarist.com