Αγγλικά → Ελληνικά - muster

προφορά
ουσ. επιθεώρηση, συνάθροιση
ρήμ. μαζεύω, συγκεντρώνω, συγκαλώ, συναθροίζω, συναθροίζομαι, επιθεωρώ

Αγγλικά → Αγγλικά - muster

προφορά
n. act of mustering; military enrollment; assembly; gathering up; list of names in a military unit
v. gather together, assemble for action or ceremonial purposes, collect
n. pattern, model; example, paragon, ideal, acme of perfection; decorative design; sample, exemplar, specimen, representative part of a larger group

Αγγλικά → Γαλλικά - muster

προφορά
n. appel (armée), revue (militaire); assemblée, rassemblement; feuille d'appel d'une unité militaire
v. se rassembler, amasser, concentrer;s'entasser; proclamer;s'armer de courage

Αγγλικά → Γερμανικά - muster

προφορά
n. zum Appell antreten, Aufgebot
v. (ein) sammeln; mustern; aufbieten, -bringen; konzentrieren

Αγγλικά → Ινδονησιακά - muster

προφορά
n. apel, pengumpulan, kumpulan orang untuk pemeriksaan
v. mengumpulkan, menghimpun

Αγγλικά → Ιταλικά - muster

προφορά
s. (Mil) adunata; rassegna, rivista, ispezione; raccolta, assembramento; (Comm) campione, saggio
v. (Mil, Mar) adunare, radunare, chiamare a raccolta, riunire; raccogliere, mettere insieme; (fig) fare appello a; (am; Mil) arruolare; congedare

Αγγλικά → Πολωνικά - muster

προφορά
n. zgromadzenie, stado, apel
v. zbierać, gromadzić, zgromadzić, zwołać, skrzyknąć, zbierać się, zmobilizować się, zebrać, zgromadzać, zwoływać, skrzykiwać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - muster

προφορά
s. comandante, organizador (no exército); agrupamento, aglomeração; lista de nomes (no exército)
v. passar em revista; fazer chamada; reunir para inspeção; juntar; mostrar; exibir

Αγγλικά → Ρουμανικά - muster

προφορά
n. apel, adunare, inspecţie, paradă, mulţime, mostră
v. reuni, strânge, aduna, chema, ridica

Αγγλικά → Ρωσικά - muster

προφορά
с. сбор, смотр; осмотр, освидетельствование, перекличка; скопление, общее число; список личного состава; судовая роль; стая
г. собирать, набираться, проверять

Αγγλικά → Ισπανικά - muster

προφορά
s. (Militar) revista; (Militar) reseña; reunión, aglomeración
v. llamar; recolectar

Αγγλικά → Τουρκικά - muster

προφορά
f. toplamak, toplanmak
i. toplanma, yoklama için toplanma, toplam

Αγγλικά → Ουκρανικά - muster

προφορά
n. збір, зібрання, колекція
v. збирати, збиратися, налічувати, зараховувати

Γερμανικά → Αγγλικά - muster

προφορά
v. gather together, assemble for action or ceremonial purposes, collect

Αγγλικά → Ολλανδικά - muster

προφορά
zn. appel; inspectie; (laten)verzamelen; namenlijst (bij leger); bijeen roepen
ww. zich verzamelen, bijeenkomen; verzamelen, bijeenroepen

Γερμανικά → Γαλλικά - muster

προφορά
n. dessin (m), échantillon (m), motif (m), patron (m), modèle (m), spécimen (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - muster

προφορά
n. modello (m), campione (m), disegno (m), esempio (m), ideale (m), modulo (m), paradigma (m), standard (m), schema (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - muster

προφορά
n. образец (n), макет (n), модель (n), опытный экземпляр (n), проба (n), рисунок (n), узор (n), пример (n)

Γερμανικά → Ισπανικά - muster

προφορά
n. modelo (m), muestra (f), prototipo (m), calaña (f), espécimen (m), dechado (m), padrón (m), patrón (m), ejemplo (m), ejemplar (m), dibujo (m), diseño (m), paradi

Γερμανικά → Τουρκικά - muster

προφορά
i. örnek (n), eşantiyon (n), desen (n)

Γερμανικά → Ολλανδικά - muster

προφορά
dessin ,model ,monster ,staal ,voorbeeld ,monsters patronen ,patroon ,staaltje ,toonbeeld ,toonbeelden

Αγγλικά → Αραβικά - muster

προφορά
‏تفقد عسكري، إجتماع، تجمع‏
‏سعى للحصول على دعم، جمع، إجتمع، إحتشد‏

Αγγλικά → Κινεζικά - muster

προφορά
(名) 召集, 点阅, 集合
(动) 召集, 应召, 集合; 集合, 集中

Αγγλικά → Κινεζικά - muster

προφορά
(名) 召集, 點閱, 集合
(動) 召集, 應召, 集合; 集合, 集中

Αγγλικά → Χίντι - muster

προφορά
n. मुआयना, निरीक्षण, गिनती, जायज़ा, हाज़िरी, बैठक, सभा, संग्रह, नमूना, आदर्श

Αγγλικά → Ιαπωνικά - muster

προφορά
(動) 召集する; 奮い起こす
(名) 召集; 検閲; 点呼; 集合; 点呼名簿

Αγγλικά → Κορεατικά - muster

προφορά
명. 소집, 집합, 사람 따위의 집합, 동물 따위의 집합
동. 소집하다, 모이다, 불러 모으다, 집합시키다

Αγγλικά → Βιετναμικά - muster

προφορά
n. sự tụ hợp người để kiểm điểm, sự duyệt binh, sự tụ hội, sự hội họp
v. tụ họp, tập họp, duyệt binh, điểm danh, thu góp tài liệu

Γερμανικά → Κινεζικά - muster

προφορά
[das]标本。样本。样品。样机。模范。


Χρονοι ρηματων

Present participle: mustering
Present: muster (3.person: musters)
Past: mustered
Future: will muster
Present conditional: would muster
Present Perfect: have mustered (3.person: has mustered)
Past Perfect: had mustered
Future Perfect: will have mustered
Past conditional: would have mustered
© dictionarist.com