Αγγλικά → Ελληνικά - mark

προφορά
ουσ. μάρκο, σημαντήρας, σημάδι, σημείο, βαθμός, στόχος, σκοπός

Αγγλικά → Αγγλικά - mark

προφορά
n. male first name (form of Marcus); family name; one of the twelve disciples of Jesus, author of the Gospel of Mark (Biblical); second of the four Gospels of the New Testament written by St. Mark (Biblical); village in Illinois (USA); medieval territory in Germany
n. Deutsche Mark, unit of currency in Germany; (Anatomy) medulla, bone marrow
n. mark, unit of currency in Germany

Αγγλικά → Γαλλικά - mark

προφορά
n. Mark ou Marc, prénom masculin (forme de Marcus); nom de famille; saint Marc, un des quatre évangélistes; Evangile de Saint marc, second évangile du Nouveau Testament écrit par Saint Marc; village de l'Illinois (USA); territoire médiéval de l'Allemagne

Αγγλικά → Γερμανικά - mark

προφορά
[mark] n. Marke; Markierung; Zeichen (üblicherweise ein X) von einer Person die nicht schreiben kann an der Stelle an der sonst die Unterschrift sein soll gezeichnet; Spur; Abdruck; Ziel; Fleck; Zensur, Note; ehemalige Währung Deutschlands (Deutsche Mark)
v. markieren, notieren; registrieren; zur Kenntnis nehmen
n. Mark, männlicher Vorname (Form von Markus); Nachname; einer der zwölf Apostel Jesu, Autor der Markus Briefe (Neues Testament); Dorf in Illinois (USA); mittelalterliche Region in Deutschland

Αγγλικά → Ινδονησιακά - mark

προφορά
n. tanda, cap, jejak, bekas, angka, nilai, tingkat, taraf, sasaran, noda, ciri, gerak, kemasyhuran
v. menandai, tanda: menjadi tanda, menilai, memberi harga pd, memperhatikan

Αγγλικά → Ιταλικά - mark

προφορά
s. Marco, nome proprio maschile; cognome; uno dei dodici discepoli di Gesù; secondo dei quattro vangeli del Nuovo Testamento scritto da San Marco; cittadina nell'Illinois (USA)

Αγγλικά → Πολωνικά - mark

προφορά
n. marka, znaczek, znak, kreska, oznaczenie, nota, rejestr, dowód, piętno, znamię, blizna, stopień, ocena, cecha
v. znaczyć, wyznaczać, naznaczyć, poznaczyć, nanieść, oznakować, piętnować, oznaczać, oceniać, kotować, zanotować, ocechować, markować, zaznaczać, cechować, wyznaczyć, naznaczać, nanosić, ocenić, zaznaczyć

Αγγλικά → Πορτογαλικά - mark

προφορά
s. Mark, Marcos, nome próprio masculino (de Marcus); sobrenome; um dos doze discípulos de Cristo, autor do Livro de Marcos (Bíblico); segundo dos quatro Livros do Novo Testamento escrito por São Marcos (Bíblico); vila em Illinois (EUA); território medieval na Alemanha

Αγγλικά → Ρουμανικά - mark

προφορά
n. marcă, urmă, semn, pată, dovadă, simptom, trăsătură, trăsătură caracteristică, calificativ, semn distinctiv, notă, punct, danga, reper, amprentă, ţintă, model, scop, deget, amprentă digitală, cruce, semnătură, succes, calitate
v. lăsa un semn, lăsa o pată pe, păta, marca, însemna, face un semn pe, indica, arăta, fi semnul, urmări, trăda, lăsa urme pe, califica, nota, înregistra

Αγγλικά → Ρωσικά - mark

προφορά
с. Марк

Αγγλικά → Ισπανικά - mark

προφορά
s. marca, etiqueta; Marcos; señal, signo; calificación, puntaje; impresión, cuño, impronta, marco

Αγγλικά → Τουρκικά - mark

προφορά
i. markos

Αγγλικά → Ουκρανικά - mark

προφορά
n. штамп, орієнтир, рубіж, ціль, бал, знак, зазначка, марка, міта, мітка, оцінка, позначка, помітка, признака, пруг, слід
v. мітити, відзначати, штампувати, значити, карбувати, маркірувати, маркувати, назначати, натаврити

Γαλλικά → Αγγλικά - mark

προφορά
(m) n. mark, unit of currency in Germany

Γερμανικά → Αγγλικά - mark

προφορά
n. male first name (form of Marcus); family name; one of the twelve disciples of Jesus, author of the Gospel of Mark (Biblical); second of the four Gospels of the New Testament written by St. Mark (Biblical); village in Illinois (USA); medieval territory in Germany

Τουρκικά → Αγγλικά - mark

mark

Ολλανδικά → Αγγλικά - mark

προφορά
n. mark, sign, indication

Αγγλικά → Ολλανδικά - mark

προφορά
npr. mark

Γαλλικά → Γερμανικά - mark

προφορά
n. mark: deutsche mark, d-mark, mark

Γαλλικά → Ρωσικά - mark

προφορά
n. марка (денежная единица) (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - mark

προφορά
[le] mark

Γερμανικά → Γαλλικά - mark

προφορά
n. marche (f), moelle (f), pulpe (f), mark (m), concentré (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - mark

προφορά
n. marco (f), forza (f), polpa (f), territorio (m), confine (m), interno (m), fondo (m), midollo (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - mark

προφορά
n. граница (f), марка (f), маркграфство (f), костный мозг (n), сердцевина (n)

Γερμανικά → Ισπανικά - mark

προφορά
n. marco (f), límite (f), frontera (f), territorio fronterizo (f), marca (f), médula (f), tuétano (m), meollo (m), pulpa (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - mark

προφορά
i. sınır (f), ilik (n), öz (n)

Τουρκικά → Γερμανικά - mark

Mark

Γερμανικά → Ολλανδικά - mark

προφορά
mark ,merg

Αγγλικά → Αραβικά - mark

προφορά
‏خدش، إشارة، علامة، مارك عملة ألمانية، هدف، بصمة، بطاقة، صليب، إنتباه، أثر، نقطة، معلم يشير إلى حدود أرض، دالة‏
‏حدد، أشار، علم، أشر، ميز، عين الحدود، أعد لمهمة، أبدى، ظهر، دون، وضع علامة، سجل، وصل‏

Αγγλικά → Κινεζικά - mark

προφορά
(名) 马可福音

Αγγλικά → Κινεζικά - mark

προφορά
(名) 馬可福音

Αγγλικά → Χίντι - mark

προφορά
n. मार्क, निशान, चिह्न, दाग़, मुहर, छाप, अंक, ठप्पा
v. मोहर करना, निशान लगाना, निशान डालना, लिखाना, चिह्न डालना, चिह्न लगाना, चिह्नित करना, लक्ष्य करना, छाप लगाना, लक्षण बतलाना, स्वभाव बतलाना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - mark

προφορά
(名) マーク, マルコ, 男子名(マルクスの別称); 姓; イエスの十二使徒のうちの1人, マルコ福音書の著者(聖書); マルコによって書かれた福音書4巻の2巻め(聖書); イリノイ州にある村(米国); 中世ドイツにあった領土
(動) マークする; 印を付ける; 汚す; 跡が付く; 記入する; 採点する
(名) マーク, 記号; 跡; 斑点; 汚れ; 成績; 点数; 的; 目印; マルク, ドイツの通貨単位

Αγγλικά → Κορεατικά - mark

προφορά
명. 마크, 예수의 열두 제자 중 하나, 마가 복음의 저자(성경); 마가 복음(성경); 남자 이름

Αγγλικά → Βιετναμικά - mark

προφορά
n. đích, mục đích, mục tiêu, cú đánh ngay bao tử, dấu, hiệu, dấu hiệu, chứng cớ, bằng chứng, dấu vết, dấu viết, điểm, dấu làm chứng
v. làm dấu, đóng dấu, đánh dấu làm chứng, rình, dò, xét, để ý, dò xét, đánh dấu một điểm nào, ghi dấu vào chổ nào, chấm điểm, dấu đánh, theo chận banh của địch thủ

Γερμανικά → Κινεζικά - mark

προφορά
[die] 马克。货币单位。男子名。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: marking
Present: mark (3.person: marks)
Past: marked
Future: will mark
Present conditional: would mark
Present Perfect: have marked (3.person: has marked)
Past Perfect: had marked
Future Perfect: will have marked
Past conditional: would have marked
© dictionarist.com